Block title
Block content

"O, 'Ben Senin Rabbin değil miyim?' dedi. Sen 'Evet' dedin. 'Evet' demenin şükrü nedir, bilir misin? Çok bela çekmektir. Bilir misin bela çekmenin sırrı nedir? Yani fakr u fena dergahındaki halkaya katılmaktır." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bela" dediğimiz şey, aslında insanın tekemmül edip, kamil bir insan olabilmesi için bir dokunuş, bir şekillendirme ameliyesidir. Yani insanın fıtratında yatmış kabiliyet ve duyguların uyanıp hedefe varabilmesi; ancak musibet, bela ve aksiyon ile mümkündür. Bela ve musibet olmadan, insanın kamil bir makama ve mevkie varması kabil değildir.

Bir heykeltıraş, kaba saba bir taşı eline alır, onu çekiç ve keskisi ile şekilden şekle sokar. Bazen kırar, bazen döver, bazen ortadan yarar, bazen kaba yerlerini inceltir, bazen çıkıntılarını törpüler vehakeza. En sonunda ortaya çok kıymetli bir heykel çıkar. Başlangıçta kaba saba bir taş iken, zorlu ve meşakkatli bir süreçten sonra paha biçilmez bir sanat haline gelmiştir.

İşte insan da aynı bu madenler ve taşlar gibi, çok geniş ve mükemmel istidatlar ile dünyaya gelir; ama işlenmediği ve inkişaf etmediği için, hiçbir değer ve kıymet ifade etmez. Bu yüzden Allah, insandaki bu kıymet ve değeri açığa çıkarmak ve inkişaf ettirmek için, heykeltıraşın taşı işlemesi gibi insanı işler ve imtihana tabi tutar. Bu imtihan ve işlemek esnasında, insan bazı sıkıntı ve meşakkatler çeker, belalara maruz kalır; ama netice itibari ile insan, insan-ı kamil olup cennete layık bir kıymet kazanır. Tıpkı kaba taşın, paha biçilmez bir yapıt olması gibi, insan da kainata bir halife olur.

Bela demek bela değil, özü itibarı ile bir şükür, bir teşekkür imiş. Hz. Mevlana bu ince ve uzun hakikati bu şekilde tasvir ediyor. Evet demek ise; sabır ve metanet ile bu belalara göğüs germektir...

İlgil yeri okumak için tıklayınız:

Mektubat, Altıncı Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...