Block title
Block content

"O bilet ise namazdır." ifadesini nasıl anlamalıyız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu makamda, namazın kıymetini beyan için bazı hadis-i şerifler nakledeceğiz. Bu hadisler ile namazın ne kadar kıymetli bir bilet olduğu herhâlde anlaşılır:

Cabir İbn-i Abdullah (r.a.)’dan rivayet edilmiştir. Resulullah (s.a.v.) şöyle dedi:

“Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı da abdesttir.”(1)

Ukbe İbnu Âmir (r.a.) anlatıyor: Resulullah (s.a.v.)'in şöyle söylediğini işittim:

"Rabbin, koyun güden bir çobanın, bir dağın zirvesine çıkıp namaz için ezan okuyup sonra da namaz kılmasından hoşlanır ve Allah Teâlâ Hazretleri şöyle der:

'Benim şu kuluma bakın! Ezan okuyor, namaz kılıyor, yani benden korkuyor. Kasem olsun, kulumu affettim ve onu cennetime dâhil ettim.'(2)

Rebî'a İbnu Ka'b el-Eslemî anlatıyor:

Ben Resulullah (s.a.v.) ile beraber gecelemiştim. Kendisine abdest suyunu ve başkaca ihtiyaçlarını getirdim. Bana:

"Dile benden (ne dilersen)!" buyurdu. Ben:

"Senden, cennette seninle beraberlik diliyorum!" dedim. Bana:

"Veya bundan başka bir şey?" dedi. Ben:

"Hayır, sadece bunu istiyorum!" dedim.

"Öyleyse kendin için çok secde ederek bana yardımcı ol!" buyurdu.(3)

Cündeb İbn-i Abdullah (r.a.) rivayet etmiştir. Allah’ın Resulü (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Kim sabah namazını kılarsa, o Allah’ın güvencesindedir. Sakın Allah Teâlâ sizi, güvencesinde olan bir şeyden ötürü takip etmesin. Zira Allah Teâlâ güvencesindeki bir şeyden dolayı kimi takip ederse, muhakkak ki onu yakalar ve sonra yüzü üstü onu cehennem ateşine atar. "(4)

Dipnotlar:

(1) bk. Müsned-i Ahmed.

(2) bk. Ebû Dâvud, Salât: 272, (1203); Nesâî, Ezân: 26, (2, 20).

(3) bk. Müslim, Salât: 226.

(4) bk. Riyâzü’s-Sâlihîn

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...