Block title
Block content

"O bin nişanlı zât, onun yanına durmuş, o fermanın meâlini umuma beyân ediyor." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her mu’cize bir peygamberlik nişanıdır ve Allah Resulü (asm.) bin mu’cizeye mazhar olmakla peygamberliğinin bin ayrı nişanını üzerinde taşımıştır.

Üstat Hazretleri, hadis-i şerifler için  “Kur’anın müfessir-i hakikisi” ifadesini kullanır.

 “O  fermanın meali” ifadesini,  Kur’ânın vazifesini beyan eden şu cümle en güzel şekilde izah etmektedir:

“Kur’ân’ın vazife-i asliyyesi, daire-i rububiyetin kemâlât ve şuunatını ve daire-i ubûdiyetin vezâif ve ahvâlini talim etmektir.”(Sözler, Yirminci Söz, İkinci Makam)

İşte Kur’ânın meali, yâni ifade ettiği mana bu iki önemli vazifenin bütünüdür. Allah’ın varlığı, birliği, isim ve sıfatları “daire-i Rububiyet” ve kulların Allah’a karşı yapmaları gereken bütün vazifeler ise “daire-i ubudiyet” olarak beyan edilmiştir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...