Block title
Block content

“O büyüklerden sudur eden günahlar ve isyanlar burada cezaya çarptırılmıyor” cümlesini nasıl anlamalıyız? Buna göre helak olan, ceza gören kavimler bu kaidenin dışında mı kalıyorlar?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“O büyükler” ifadesi, halife-i arz olan insanın meleklerden ve diğer canlılardan üstün olduğunu ifade etmek için kullanılmıştır. Burada esas olarak, “Bir ağacın amelini meyvesinde ve çekirdeğinde yazan bir hikmet, elbette bu büyük mahlûkun amellerini de muhafaza edecektir.” mesajı verilmektedir.

İnsanların isyanlarına bu dünyada ceza verilmemesi,  imtihan edilmelerinin bir gereğidir. Ölümle imtihan süresi dolacak ve kabirde ilk sorgu, mahşerde ve mizanda büyük muhasebe görülecek ve herkes layık olduğu akıbete uğrayacaktır.

Bazı asi ve zalim kavimler,  peygamberlere zulmettikleri veya sefahatte çok aşırı gittikleri için, bu dünyada kahır tokatlarına maruz kalmışlarsa da,  temel kaide “cezaların kabre ve ahirete tecil” edilmesidir.  Dünyadaki bu cezalar, diğer insanların ibret almaları için İlâhî birer ikaz mahiyetindedirler.

“… Bazan dünyada dahi ceza verir. Kurûn-u sâlifede cereyan eden âsi ve mütemerrid kavimlere gelen azablar gösteriyor ki: İnsan başı boş değil, bir celal ve gayret sillesine her vakit maruzdur.”  (Sözler, Onuncu Söz)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...