"O canavarlar zannolunan şeyler ise, âlemin hâdisâtı ve acib mahlûkatıdır." Burada geçen, "acib mahlûkatı" ifadesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Acib mahlûkat, burada, Allah’ın insanı hayrette bırakan bedi’ ve garip varlıklarını ifade ediyor. Kâinattaki her bir mahlûk ve yaratılmış her varlık, Allah’ın hayret verici acaib bir mahlûkudur.

Acib kelimesi; insanı büyüleyen ve hayrette bırakan fevkalâde san’atlı ve hikmetli varlıkların onun üzerinde bıraktığı tesiri ifade etmek için kullanılmıştır.

Mahlûkata küfür nazarı ile bakıldığında o sahipsiz vehmolunan varlıklar insana dehşet ve korku veren canavarlar sûretinde görünürler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...