Block title
Block content

"O çare ise şudur ki: O cüz-i ihtiyârîden dahi vazgeçip, irâde-i İlâhiyeye işini bırakıp, kendi havl ve kuvvetinden teberrî edip, Cenâb-ı Hakkın havl ve kuvvetine ilticâ ederek, hakikat-ı tevekküle yapışmaktır." Cüz-i ihtiyariden vazgeçmek, ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsana mesuliyet ve sorumluluk veren; insandaki cüzi iradedir. İnsan; iman ve tevekkülün zirvesine çıkmak için, mesuliyete kaynaklık eden iradesinden de vazgeçmesi iktiza eder. İşte o zaman kendisine verilmiş olan bu itibari cüzi iradesini de Allah’a vererek, tevekkülün tam ve kemal manasına ulaşmış olur.

Tabi burada iradeyi Allah’a vermek bir niyet ve dua işidir. Yoksa iradesizlik ve cebir anlamında değildir. İnsan iradesi bir şeyi icat etmek ve yapmak manasında değil, sadece mesuliyet ve sorumluluk noktasında faal olan bir cihazdır. Bu yüzden burada iradeyi Allah’a vermek hayır ve ibadet noktasındandır, yoksa günah ve isyan noktasından değildir.

İnsan kamil bir mertebeye çıktığı zaman, zaten sorumluluğu Allah’a atıp, günah ve tembelliğe gidecek değildir. Burada iradeyi Allah’a havale etmek, iman ve ahlakın doruk noktasını ifade etmek içindir. Yoksa sapkın Cebriye mezhebinin, günahları kaderin üstüne atması gibi değildir. 

İnsanın tek sermayesi ve insanı İlahlık davasına dahi götürecek yegane varlığı iradesidir. Bu irade öyle bir cihaz ki; İslam terbiyesi ile terbiye olunursa fazilet ve kullukta zirveye çıkar, küfür ve inkar ile terbiye olunursa da İlahlık davasına kadar gider.

Küfürde irade kalınlaşır, imanda ise incelip latifleşir, hatta kamil müminde buharlaşır, sadece Allah’ın iradesi kalır. Bu sebeple kamil müminler, hiçbir zaman benlik ve gurur davası gütmemişlerdir. Toprak gibi mahviyet içinde olmuşlar, yegane sermayesi olan iradelerini Allah’ın iradesi içinde eritip yok etmişler ve kulluğun en zirvesine çıkmışlar. İşte iradeden vazgeçmek bu anlamdadır.

"Ben varsam O yok alemimde; O varsa ben yokum alemimde."

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...