Block title
Block content

"O cüz-i ihtiyariden dahi vazgeçip, İrade-i İlahiyeye işini bırakıp, kendi havl ve kuvvetinden teberri edip,.." Burada ifade edilen konularda hadis veya ayet var mıdır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Konuyla ilgili gördüğümüz bazı ayetleri aşağıya alıyoruz:

"Siz savaşta onları kendi kuvvetinizle öldürmediniz, lâkin Allah öldürdü (Ey Resulüm). Attığın vakit sen atmadın, lâkin Allah attı. Ve bunu, Allah müminleri güzel bir imtihana tâbi tutmak için yaptı. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitir ve bilir."(Enfal, 6/17)

"Ama Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. Çünkü her şeyi bilen, tam hüküm ve hikmet sahibi olan, Allah’tır. Her şeyi bildiği gibi, rahmet ve hidâyete lâyık olanları da pek iyi bilir." (İnsan, 76/30)

"... Allah dileseydi bunu yapamazlardı." (Enam, 6/137)

"Allah dilediği fiilleri ortaya koyan fa'alün lima yüriddir." (Buruc, 85/16)

"(Resulüm!) De ki: 'Ey mülkün sahibi Allah'ım! Dilediğne mülkü verirsin, dilediğinden mülkü çeker alırsın. dilediğini aziz eder, dilediğini zelil kılarsın. Hayır yalnız senin elindedir, dilediğine hesapsız rızık verirsin.' "(Al-i İmran, 3/26)

“ De ki: Ben kendime Allah’ın dilediğinden başka bir menfaate de malik değilim, bir zarar vermeye de..." (Araf, 7/188)

Buna benzer yüzlerce ayet, kainat ve mahlukat üstünde mutlak tasarruf ve tedbirin Allah’ın elinde olduğunu ilan ediyor. Bize düşen bu ayetlerin mucibince, cüzi irademize bakan az bir hisseyi de kulluğun gereği olarak Allah’ın havl ve kuvvetine, yani gösterdiği istikamete doğru kullanmak üzere feda etmektir.

Bu feda etmek manasında cebir ve iradesizlik manası yoktur. Tam tersine mesuliyet ve kulluk bilinci vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: On Yedinci Sözün İkinci Makamı | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2074 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...