"O da ona mukabil tasdik ile iman ile tevhid ile izan ile şehadet ile..." cümlesindeki "tasdik, iman, iz'an" kelimeleri aynı manayı mı destekliyor, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her kelimenin ince ve latif bir nüansı var; ama aynı manayı destekliyor. Şöyle ki:

Tasdik: Düşünülen manaların kalpte onaylanmış haline denir. Yani fikretttiği bir şeyi kalben tasdik etmesi anlamına geliyor.

İman: Bir şeyi kalp ile tasdik, dil ile ikrar etmek demektir. Artık bu aşamada fikirler ve düşünceler, düşünce ve fikir olarak değil; inanç meselesi haline gelmiştir. Bu inancın da çok mertebe ve makamları vardır. Düşünce fabrikasının mahsul ve ürün verme merhalesi de denilebilir.

İz’an: Basiret, anlayış ve teslim olup itaat etmek manalarına geliyor. Bir şeyin hakkaniyetine ve doğruluğuna kalp ve akıl ile beraber karar vermek demektir. Bazen kalp bilir akıl bilemez; akıl bilir kalp karar veremez. İz’anda ise; hem akıl hem de kalp; şuur ve idrak içindedir.

Bir şeyin şuurunda olmak ve onu külli ve ihata ile idrak etmek anlamına da gelir. Neticesi de imtisaldir. Yani, her şeyini etraflıca anladığı ve kabul ettiği şeye, şuurlu bir şekilde uymak ve itaat etmektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...