Block title
Block content

"O desâtirin imlâsıyla ve hükmüyle, zerrat, vücud-u eşyadaki hidemâtına ve harekâtına sevk edilir." İzah eder misiniz; "desâtirin imlâsıyla" ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada anlatılmak istenen esas umde, İmam-ı Mübin’in bir kader defteri olmasıdır. Eşyanın dış yüzünün de kaderin programına ve düsturlarına göre şekillenmesidir.

Yani kader mühendis gibi çalışır, planları ve programları çizer. Kudret-i Rabbani ise usta gibi çalışır. Kudretin çalıştıracağı zerreler ve atomlar da kaderin emrine ve iznine göre şekil almaktadır.

Üstadımız Onuncu Mektub’da bu hakikati şöyle ifade ediyor:

“Evet, şu İmam-ı Mübin, bir nevi ilim ve emr-i İlâhînin bir ünvanıdır. Yani, eşyanın mebâdileri ve kökleri ve asılları, kemâl-i intizamla eşyanın vücutlarını gayet san’atkârâne intac etmesi cihetiyle, elbette desâtir-i ilm-i İlâhînin bir defteriyle tanzim edildiğini gösteriyorlar.”(1)

Yani her bir çekirdek, tohum, yumurta ve nutfeler birer kader ve emr-i İlahi’nin mahzeni hükmündedir. Buradaki "kaderin şifreleri", kendilerinden meydana gelecek varlıkların şekillerinin tayininde rol oynamaktadır. Yani aynı maddelere sahip olan (azot, karbon, hidrojen ve oksijen) o çekirdekler, aynı elementlerle büyüyüp gelişirken, farklı mahiyette ve şekilde varlıklara dönüşmesi, ancak kaderin imlası ve hükmüyledir.

Nasıl ki, aynı maddeden proje kâğıtları üzerinde çizilen yapı planlarında kullanılan çimento, kum, tuğla v.s gibi maddeler de aynıdır. Fakat neticede meydana gelen yapılar birbirinden çok farklı olabilir. Yani, küçük yapılar, büyük gökdelenler, köprüler, camiler gibi çok farklı yapılar meydana gelebilmektedir. Bunun sebebi; herkesin bildiği gibi, plan kağıtları üzerinde çizilen şekiller ve bu şekillere göre oluşturulan kalıplara göre beton harcının şekillenmesidir.

Aynen bunun gibi, kaderin imlası ve emri ile oluşturulan manevi kalıplar da vücudun yapı taşı olmak için görevlendirilen elementlerin ve atomların da farklı varlıkların ve bu varlıklar içerisinde farklı azaların meydana gelmesine esas teşkil etmektedir.

(1) bk. Mektubat, Onuncu Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Birinci Sual | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1197 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...