"O ezvacın onların mülkü ve onlara mahsus olduklarına delalet ettiği gibi, dünya kadınlarından başka حُورٌ عِينٌ ile tabir edilen bir kısım kadınlar da onlar için yaratılmış olduğunu îmaen gösteriyor." izahı?

Soru Detayı

Burada erkek için kadına vurgu yapılmasını nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

" 4 وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ﴿ Bu cümle 5 اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى ...الخ cümlesine atıftır. Atfın tarafeyni arasında lâzım olan münasebetin iktizasınca, takdir-i kelâm şöyle olsa gerektir: 'Onlar, kendi cisimleri için bir meskene muhtaç oldukları gibi, kadınları için de bir meskene muhtaçtırlar.'

لَهُمْ kelimesi ihtisası ifade ettiği cihetle, o ezvacın, onların mülkü ve onlara mahsus olduklarına delâlet ettiği gibi, dünya kadınlarından başka 6 حُورٌ عِينٌ ile tâbir edilen bir kısım kadınlar da onlar için yaratılmış olduğunu îmaen gösteriyor."(1)

4: Onlar için orada tertemiz eşler vardır.
5: Onlar için altında nehirler akan cennetler vardır.
6: Güzel gözlü (ceylan gözlü) kadınlar.

Dünyada bir erkeğin çok eşliliği fıtri bir durum iken, bir kadının aynı anda çok erkeklerle evlenmesi nasıl gayr-ı fıtri bir durum ise, ahirette de aynı fıtri kural devam edecek. Yani dünyanın temel esasları ahirette de devam edecektir.

Erkek, cennette mükemmel olup yüz erkek kuvvetinde olacağı için karısının aynı şahıs üzerinde yüz ayrı erkeği ve buna mebni lezzeti bulunacak. Yani kadının erkeği ona başka erkeklere ihtiyaç hissettirmeyecek ve onu tam manası ile mutlu ve memnun edecektir.

Bunu sadece cinsellik olarak görmemek gerekir. Her alanda bunu değerlendirmek mümkündür.

Cennet erkek egemen bir yer değil, herkesin tam manası ile mutlu ve memnun olacağı bir ücret yeridir. Kadın her arzusunu cennette göreceği için, bu dünyanın kıstaslarına göre bazı zahiri eşitsizlikleri orada sorun etmeyecektir. Üstelik kadın hurilerin efendisi ve hanım ağası olacak. Yani huriler sadece erkeğe değil cennetlik kadına da hizmetçi olacak.

Her cümleyi cinsellik olarak anlamamak gerekir. Bazen bir dost bir sohbet arkadaşından alınan lezzet cinsel lezzetin çok fevkinde olabilir. Erkek huriden cinsel anlamda istifade edebilirken kadın da ondan arkadaş, dost, hizmetçi şeklinde istifade edebilir. Bunu kadına haksızlık olarak düşünmek yanlıştır.

Ayetteki “onlar için” tahsisi, hem hurilerin hem de dünyadan gitme cennetlik bayanların kocasına münhasır olduğuna işaret ediyor. Öyle ki huri ve cennetlik kadınların gözü kocasından başkasını görmeyecek, ona hasr-ı nazar edecektir. Bu durum hurilerin dışında erkekler için de geçerlidir. Yani orada erkek de hanımından gözünü alamayacaktır.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, 25. Âyetin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

konan086
100 erkek kıyaslamasını neye dayanarak, hangi bilgilerden yola çıkarak yaptınız. Sayıya olarak takılmamak gerekir belki ama böyle bir durumu nereden çıkardınız. İzahı?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
“Cennete giren bir Müslüman’a şu kadar ve bu kadar cinsel ilişki yapabilme gücü verilecektir.” Bunun üzerine: “Ey Allah’ın Rasûlü! O kimsenin buna gücü yetecek mi?” denildi. Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “O kimseye yüz erkek kuvveti verilecektir.” (Tirmizî) -Bu konuda Zeyd b. Erkâm’dan da hadis rivâyet edilmiştir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...