"O fermanın heyet-i umumiyesinde bir turra-i âzam olduğu gibi; bak her bir satırında, her bir cümlesinde, taklit edilmez bir turra olduğu misillü; ifade ettiği manalar, hakikatler, emirler, hikmetler üstünde dahi,.." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu cümlenin ilk kısmı şu ayet- kerimeye işaret ediyor:

"De ki: Yemin olsun ki, insanlar ve cinler bu Kur’an’ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini getiremezler.” (İsra, 17/88)

“Turra-ı âzam” ifadesi Kur’an’ın Allah kelamı olduğunu ifade etmektedir. Zira turra altın liralarda padişahın isminin bulunduğu kısma deniliyor.

Bu bir temsildir, yani Kur’anın tamamında olduğu gibi her bir ayetinde de onun Allah kelamı olduğuna dair manevi mühürler vardır.

Bu mühür, öncelikle, Kur’anın belagat yönüyle taklit edilemez bir mucize olduğunu ifade etmekle birlikte, cümlenin ikinci kısmında ondaki “manalar, hakikatler, emirler, hikmetler” üzerinde de manevi hatem bulunduğu belirtiliyor. Yani, bunlara da dikkat edildiğinde, Kur’an'ın Allah kelamı olduğu açıkça görülmektedir.

Ne o mana ve hikmetler ne de onların ifade ediliş şekilleri bir beşerin işi olamaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...