"O hakikattaki sıfatlardan bir kısmı, duygular vasıtasıyla inbisat ederek inkişaf edip ayrılırlar. Kısm-ı ekseri ise, hissiyat suretinde kendilerini ihsas ederler ve hayattan kaynama suretinde kendilerini bildirirler." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayat bir temel gibidir. Bütün hakikatler ve müştemilat bu temel üzerine bina olur. Allah’ın bütün isim ve sıfatları hayat üstünde tecellî eder.

Mesela, Rahmân ve Rahîm isimleri, şefkat hissi olarak hayatta tezahür eder. Allah’ın mukâddes şuunâtından olan memnuniyet ve lezzet ve şevk gibi şuunâtlar ise, insanda memnun olma, lezzet alma, şevk duyma gibi hissiyatlar suretinde tecellî eder. Bütün bunların temeli ise hayattır. Yani hayattan kaynayıp gelen hissiyatlardır.

İkinci lâtif bir mânâ ise; Allah’ın bütün isimleri Allah’ın subutî sıfatlarından olan tekvin ve kudretten kaynayıp geldiği için, subutî sıfatların ayrıcalıklı olması için duygu şeklinde, yani cihaz olarak tezâhür etmiştir. Diğer isim ve şuunatlar ise, hissiyat olarak tecellî etmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...