Block title
Block content

"O harika-i san’at ve manzume-i rahmet olan herbir meyvenin, bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri var. Bizlere rızık olması ise, o binler hikmetlerinden birtek hikmettir ki, vazifesi biter, mânâsını ifade eder, vefat eder, midemizde defnedilir." izahı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah, her bir eşyaya sayısız hikmet ve gayeler takmıştır. Öyle ki bir çekirdeğe ağaç kadar hikmet ve gayeler vermiştir. Çekirdeğin içine ağacı bir program olarak dürüp koyması, bu hikmet ve gayelerden birisidir mesela. Ağaca da orman kadar hikmet ve gayeler takılmış...

Bugün fen ilimleri bu hikmet ve gayelerin bir çoğunu bize izah edip takdim etmektedir. Çekirdeğin ağaç sanatında, ağcında orman değerinde bir sanat olmasını bugün daha iyi görüp anlıyoruz.

Eşyanın böyle sayısız hikmet ve gayeler ile donatılması, Allah’ın isim ve sıfatlarına bir ayna olmalarından dolayıdır. Bu yüzden her bir eşya Allah’ın bir veya bir çok ismine ayna olup, o isimleri bize ders olarak okutmaktadır. Biz iman ve tefekkür gözlüğü ile eşyaya bakabilirsek, eşyanın sayısız hikmet ve gayelerinin uzantısının bir isme gittiğini ya da bir isme dayandığını görebiliriz.

Eşya sadece insana bakan hikmet ve gayeler ile sınırlı değildir. Mesela elma sadece yenilip posasının atıldığı bir meyve değildir. Elma üzerinde Allah’ın bir çok isim ve sıfatı parlak bir şekilde kendini gösterip ilan ediyor. İnsan elmayı yediği zaman hem rızıklanmış olur hem de Allah hakkında bir marifet ve malumat edinmiş olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...