"O harika-i san’at ve manzume-i rahmet olan herbir meyvenin, bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri var. Bizlere rızık olması ise, o binler hikmetlerinden birtek hikmettir ki, vazifesi biter, mânâsını ifade eder, vefat eder, midemizde defnedilir." izahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah, her bir varlığa sayısız hikmet ve gayeler takmıştır. Öyle ki bir çekirdeğe ağaç kadar hikmet ve gayeler vermiştir. Ağacın bütün planının o çekirdekte kader kalemiyle yazılması İlahi bir sanattır ve Alîm, Hakîm, Mukaddir gibi birçok esmanın tecelligahıdır. Çekirdeğin açılması Fettah ismini gösterir. Büyümesi, o yumuşak çekirdeğin sert ağaca inkılap etmesi, o sert ağaçtan yumuşak meyvelerin süzülmesi, o meyvelerin en güzel şekilde ambalajlanması, daha sonra meyvelerin yeniden süzülüp içlerinde çekirdeklerin teşekkülü ve çok sert kabuklu çekirdeklerden yine yumuşak özlerin süzülmesi her biri İlahî kudret mucizesidir. Ve ayrı ayrı çok esmanın tecellilerini sergiler. Bu icraatlardaki cemal tecellilerini Cenab-ı Hak bizzat müşahede ettiği gibi seyirci mahlukatı olan meleklerde gösterir. İnsanlar da bu tecellilerden bir kısmına vakfı olur ve tefekkür ederler. İşte bir meyve bu kadar çok vazifeyi gördükten sonra insanlara rızık olmakla da son bir vazife daha üslenerek Rezzak ismine ayna olur ve Üstadımızın tabiriyle midede defnolur.

Eşyanın böyle sayısız hikmet ve gayeler ile donatılması, Allah’ın isim ve sıfatlarına ayna olmalarından dolayıdır. Bu yüzden her bir şey Allah’ın bir veya birçok ismine ayna olup, o isimleri bize okutmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...