"O haşmetli manevranın başka bir surette hakikî ve hayalî tarzlarını her gece ve her sene sinema levhaları gibi seyirci mahlûkatına gösteren..." Dünyanın hareketinin, hakiki ve hayali surette olmasını nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve arzı döndürmesiyle, o haşmetli manevranın başka bir surette hakikî ve hayalî tarzlarını her gece ve her sene sinema levhaları gibi seyirci mahlûkatına gösteren bir tezahür-ü rububiyet ve o rububiyet faaliyeti içinde görünen teshir, tedbir, tedvir, tanzim, tanzif, tavziften mürekkep bir hakikat, bu azameti ve ihatatı ile o semavat Hâlıkının vücub-u vücuduna ve vahdetine ve mevcudiyeti, semavatın mevcudiyetinden daha zâhir bulunduğuna bilmüşahede şehadet eder mânâsıyla."(1)

Dünyanın kendi etrafında dönmesi günlük, güneşin etrafında dönmesi de senelik bir manevradır. Dünyanın günlük dönmesi her zaman göz önünde ve gözlemlenebilir olmasına binaen, kinaye olarak hakiki bir dönmek ve manevra şeklinde ifade ediliyor. Senelik dönmesi günlük gibi somut ve gözlemlenebilir olmadığı için, hayalde o manevralar toplandırılıp öyle müşahade edilebilir demekle, hayali tabirini kullanıyor.

Yani hakiki tabiri; dünyanın günlük dönmesine bakar, hayali tabiri ise; senelik dönmesine bakar. Burada hayali ifadesi kurgu ve evham anlamında değil, sadece parçaların derlenip toplanması anlamındadır. Zira dünyanın senelik dönüşü geniş ve ihatası zor olmasından dolayı, hayalin yardımına ihtiyaç vardır.

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua (Âyetü'l-Kübra)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...