" O iştirak edenlerin herbirinin bir duvarda büyük bir âyinesi varsa, her birinin noksansız, parçalanmadan, birer lâmba, oda ile beraber âyinesine girer." Buradaki "oda ile beraber" ifadesi niçin kullanılmış olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"O iştirak edenlerin her birinin bir duvarda büyük bir aynası varsa, her birinin noksansız, parçalanmadan, birer lâmba, oda ile beraber aynasına girer. Aynen öyle de emvâl-i uhreviyede sırr-ı ihlâs ile iştirak ve sırr-ı uhuvvet ile tesanüd ve sırr-ı ittihad ile teşrikü'l-mesâi, o iştirak-i a'mâlden hâsıl olan umum yekûn ve umum nur her birinin defter-i a'mâline bitamâmihâ gireceği, ehl-i hakikat mâbeyninde meşhud ve vakidir. Ve vüs'at-i rahmet ve kerem-i İlâhînin muktezasıdır."(1)

Ayna şeffaf olduğu için, sadece lambayı değil, lamba ile beraber odayı da içine alır. Yani lambayı alıp da, lambanın bulunduğu odayı almamazlık etmez, deniyor. Nasıl ki, gökyüzü, Güneş ve yıldızları ile beraber bir şeffaf su damlasında gark oluyorsa, aynı şekilde lamba ve oda da aynanın içinde bulunur demektir.

Odanın dahil edilmesi, şeffafiyet sırrının tekit ve teyidi içindir. Yani duvara asılan her bir aynaya, oda ve lamba bölünmeden, parçalanmadan, eksilmeden girer denerek, şeffafiyet sırrının hakikatini teyit ve takviye yapılıyor.

Nasıl ki, oda ve lamba istisnasız her bir ayna içine bölünmeden parçalanmadan giriyor ise, aynı şekilde, sevap noktasında havuza biriken manevi feyiz ve sevaplar da her bir iştirakçinin manevi aynasına aynı ile bölünmeden, parçalanmadan giriyor demektir. Oda burada istisnasız girmeye bir kinaye oluyor, diye anlıyoruz.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR