"O kasr-ı ittihad ve ittifakı ziyalandıran veyahut o hayat-ı akvamın deveran-ı dem yerine geçen havagazı menbaı gibi olan maarife, aşiret alayları gayet müşaşa bir medrese-i fünun ve cesim bir fabrika-i sanayi olacaktır." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kürtler için eğitim ve öğretim, âdeta damarlarda dolaşan bir kan, hayata lazım olan bir hava gibidir. Ayrıca marifet yani eğitim ve öğretim Türkler ile Kürtlerin birlik ve beraberliği için bir ışık bir nur gibi gereklidir.

Hamidiye Alayları, Doğuda Kürtlere eğitim ve öğretim götürme amaçlı kurulan özel bir marifet projesidir. Üstad bu manayı şu ifadeleri ile vurguluyor:

"Aşiret alayları gayet müşaşa bir medrese-i fünun ve cesim bir fabrika-i sanayi olacaktır."

Ve bu alayların kapatılmasına Üstad Hazretleri şu tepkiyi vermektedir:

“Ve o cennet-i medeniyet kapısı olan askerlik cihetiyle bostan-ı maarife karşı açılmış ve “mekteb-i aşair” denilen küçücük bir pencerenin kapatılmasıyla, ziya-yı hakikatle tenevvür eden ve o menazir-i behîceyi seyreden ve o meyvelerden lezzet-i hakikiyye-i daimiyeyi duyan biçare etfal-i Ekradın neşatlarını söndürmekle, zulmet-i me’yusiyete düştükleri için, büyük bir unsur-u sâdıkın esas-ı sadakatlarını sarsmıştır. Bundan ibret alınız, pencerenin kapatılmasıyla böyle olursa kapının seddiyle neler olmaz!”(1)

Hamidiye Alaylarını medeniyete açılan kapı, Aşiret Mektebini ilim ve marifet bahçelerine açılmış küçük bir pencereye benzeten Üstad Hazretleri, mealen şunu demek istiyor:

"Kürt çocukları mektebin sağladığı hakikat ışığı ile medeniyet bahçesini seyretmekte, ilim ve marifet bahçesinin lezzetli meyvelerini tatmaktaydılar. Bu okulun kapatılması ile onlar tekrar umutsuzluk karanlıklarına düştüler. Sadık büyük bir unsur olan Kürtlerin sadakatları sarsıldı. Okul penceresi kapatıldığında böyle olursa, Hamidiye Alayları kapısını kapattığınızda olacakları siz düşünün!.."

(1) bk. Asar-ı Bediyye, Makaleler, Makale-2, İttihat Yay. İstanbul 2002, s. 556.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...