"O kısım ehl-i dalâlet baktılar ki, müçtehidînlerle iş bitmiyor. Onların omuzlarındaki, yalnız nazariyât-ı diniyedir. Hâlbuki bu kısım ehl-i dalâlet, zaruriyât-ı diniyeyi terk ve tağyir etmek istiyorlar..." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an İslam dinin anayasası, sünnet kanunları, mezheplerin içtihatları ise mevzuat ve genelgeleri gibidir. Ve bu üçü birbiri ile uyum ve ahenk içindedir. Mevzuat ve kanunlar özünü anayasadan alırlar birbiri ile çelişki içinde olmaları mümkün değildir.

Bu durumda gözünü anayasaya diken bir düşman tahrip etmeye önce mevzuattan başlar. Sonra kanuna ilişir, en sonunda da anayasayı ihlal etmeye çalışır. İslam düşmanlarının planı bu minval üzeredir.

Mezhepler dinin zaruri ve kesin kuralları üzerinde yorum yapma yetkisine sahip değiller. Mezheplerin yorum ve yetki alanı, dinin zaruri ve kesin kurallarının detay kısmı ile ilgilidir.

Mesela, günde beş vakit namaz kılmak dinin kesin ve zaruri bir kuralıdır ve mezhepler bu kural üzerinde yorum yapma yetkisine sahip değildirler. Ama namazın on iki farz dışında bir de "eller nasıl bağlanır, ayaklar ne kadar açılacak,.." vesaire gibi detay konuları bulunuyor. İşte mezhep imamlarının fetvaları genellikle bu gibi detay konular üzerinedir.

Oysa mezhepsiz sapkınların asıl amacı, namazı tümüyle ortadan kaldırmak üzerinedir. Öyle ise müçtehitleri çürütmek yeterli olmuyor, bu yüzden dinin zaruri ve kesin kurallarını değiştirmek isteyen sapkınların mezheplerle kalmayacağı aşikardır. Dinin zaruri kısmını ise bize sahabeler taşıyorlar; öyle ise mezhepleri çürütenlerin nihai hedefi sahabedir ve onları çürütmektir.

"Heyhat! Değil bunlar gibi insan suretindeki hayvanlar, belki hakikî insanlar ve hakikî insanların en kâmilleri olan evliyanın büyükleri, sahâbenin küçüklerine karşı müsâvat dâvâsını kazanamadıkları, gayet kat'î bir surette Yirmi Yedinci Söz'de ispat edilmiştir."(1)

(1) bk. Sözler, Yirmi Yedinci Söz'ün Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...