"O kuvvetli ve güneş gibi zâhir o hayatı inkâr edemeyen, bir tek muttasıl yaprağın hayatını inkâr edemez." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ağacın umumunda görünen hayat, kökün de sağlam ve hayatlı olduğunu ispat eder. Zira çürümüş kökten, hayatlı ve güzel meyveler, yapraklar ve dallar çıkmaz. Meyvenin, yaprağın ve dalların zahir hayatı, kökün sağlam ve hayatlı olduğuna işaret eder. Kökün hayatlı olması da, sair dal ve budakların hayatlarına işaret eder. Yani her ikisi de, birbirlerini ispat edip, zahir kılarlar.

Bu sebepten dolayı, ağacın bir yaprağındaki hayatı inkar edebilmek için, ağacın bütününde görünen hayatı inkar etmek gerekir. Zira, birbirlerini teyit ve takviye ediyorlar. Aynı şekilde, İslam da bir ağaç gibidir, kökü-esası iman, gövdesi ibadet, meyvesi ise; güzel ahlaktır. Bu kısımlardaki hayat ve güzellikler, İslam ağacının hak ve hayatlı olduğunu ispat eder. Bu yüzden İslam ağacının bir yaprağı, mesabesinde olan bir meselesi de, aynı kök ve gövde gibi hayatlı ve sağlamdır.

İslam’ın bir meselesini inkar edebilmek için, İslam ağacının tamamını inkar etmek gerekir. Zira o bir mesele, İslam ağacının bütününden hasıl oluyor, bütününe dayanıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...