"O mübarek ve kudsî zâtların tezgâhlarına müracaat etmiyor." burada İmam Gazali için "Kudsi Zat" tabiri uygun mu, kutsi kusurdan münezzeh demek değil mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kudsi, tabiri o zatın Allah katındaki makbuliyetine işaret eden bir takı, bir unvandır; yoksa kusur ve eksikten münezzeh veya masum manalarına gelmiyor. Kabe ve Mescid-i Aksa gibi binalara nasıl "mukaddes beldeler" deniliyorsa, aynı şekilde Allah yolunda giden kamil veli ve alimlere de "kudsi" deniliyor ve denilebilir.

Yani kudsi kelimesi sarf olunduğu makama ya da şahsa göre mana kazanır. Bu kelime Allah hakkında kullanıldığı zaman eksik ve kusurdan münezzeh ve mukaddes anlamına gelirken, bir peygamber hakkında kullanıldığı zaman, masum ve günahsız, bir veli zatta kullanıldığı zaman da makbul ve kamil manalarına gelir. Bu sebeple bir kelimenin sadece lügat manası ile hareket etmek doğru olmaz, o kelimenin kullanılma alanlarına ve ıstılahı manalarına da dikkat etmek gerekir.

İmam Gazali (ra) Allah katında çok yüksek ve ali bir makama sahip olduğu için, bu manaya işaret olarak kudsi denilmiş. Yoksa "tenzih" anlamına gelen "kudsi" kelimesi sadece Allah’a mahsustur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...