Block title
Block content

"O müddeî, evvelâ mevcudatın en küçüğü olan bir zerreye rast gelir..." Burada zerreden ta yıldızlara kadar gidiyor. Her şey zerreden oluşmuşsa diğerlerine gitmeye gerek var mıydı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu gibi bahislerde sadece ispat-ı tevhit, ispat-ı vücut bulunmuyor; tefekkür, marifetullah, düşünsel ibadet gibi birçok sebepler de hükmediyor.

Ayrıca insanda akıldan başka kalp, ruh, vicdan, latife, vehim gibi duygular da bulunuyor ki, akıl için bir delil yeterli iken vehim için daha fazlası gerekiyor. Kalp, ruh, latife gibi duygular her bir delilden ayrı bir marifet ayrı bir lezzet alıyor. Vehim bu konuda çok hassastır, az bir açıklıkta küçük bir noktada feveran eder durur. Yani her şey üzerinde tevhidi kati ispat etsen, yeter deyip küçük bir nokta bıraksan, vehim bu kez de o küçük noktaya sarılır.

Ayrıca Risale-i Nur bir insanın bir hanenin imanını tamir etmiyor, bir cemiyetin bir toplumun bir medeniyetin imanını tamir ediyor. Bu cemiyet ve medeniyet içinde çok fazla inkârcı ideolojiler çok çeşitli şirk unsurları geziyor. İnsanlık içinde sırf güneşe, aya tapanlar bile bulunuyor.

Ayrıca tefekkürde cüzden külle gitmek, külli bir terakki ve tekemmüldür...     

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...