Block title
Block content

"O nazara bir ân-ı seyyale yaşamak kâfi gelir. Belki vücuda gelmeden, bilkuvve niyet hükmünde olan istidadı yine kâfidir." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Bir an-ı seyyale yaşamak kafi gelir.” Varlıkların bir an vücut alemine çıkıp geri gitmesi, insanlar açısından yetersiz olabilir; ama Allah için zaman mefhumu ve zamanın kısalığı ya da uzunluğu önemli değildir. Allah, zamanın kayıtlarından mukaddes ve münezzeh olduğu için, Allah açısından bir an ile bir milyon yıla eşit oluyor.

Birincisi ve en ulvîsi Sâniine bakar ki, o şeye taktığı harika-i san’at murassaâtını, Şâhid-i Ezelînin nazarına resmigeçit tarzında arz etmektir ki, o nazara bir ân-ı seyyâle yaşamak kâfi gelir. Belki, vücuda gelmeden, bilkuvve niyet hükmünde olan istidadı yine kâfidir...”(1)

Varlıkların geliş yeri Allah’ın ezeli ilmidir. Bu varlıklar ezeli ilimde ince, nurani ve latif bir hayata ve canlılığa sahiptirler. Bu varlıklar harici bir alem olan kainata çıkmamış olsalar bile, yine de bir çeşit varlık formuna sahiptirler.  

Mesela, bir balık yumurtladığında binlerce yumurta bırakır, bunların büyük bir kısmı balık olmadan ölür. Burada Allah açısından o yumurtaların balık olmadan ölmesi ile balık olması arasında fark bulunmuyor...

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Mukaddime, Dördüncü Esas, Haşiye.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...