"O rejimin müessisi ve başı dünyadan göçtü, darbesini yedi..." şeklinde devam eden cümleleri açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda, yani 1918'de, Rusya’da deccalizmi simgeleyen komünist rejim, büyük deccal olan Lenin tarafından tesis edildi.

Bu rejimin kurulması ile dünya iki blok, iki farklı kutup haline geldi. Bu iki blok ve kutup sürekli maddi ve manevi bir çarpışma içine girdiler. Bu bloklardan birisini temsil eden komünizm ve Lenin, diğerini temsil eden ise Amerika ve dindir.

İslam ülkelerinin büyük bir kısmı Amerika ve din tarafında olmuşlardır. Bu tarz mücadele İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar devam etti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise bu savaş ve mücadele soğuk savaş sürecine dönüştü.

İnsanlık tarihinin en zalim ve en diktatörleri Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı'nın aralığında ortaya çıkmışlardır. Bu süreç içerisinde güçlü devletlerin başına farklı ideolojiler ile geçen deccal ayarındaki zalim komutan ve siyasiler, insanlığa çok büyük çileler çektirip, gözyaşları döktürmüşlerdir.

İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde bu kadar insan, hayatını kaybetmemiş idi. Bu süreç içerisinde, insanlığı birbirine düşüren üç temel ideoloji vardır. Biri komünizm, biri kapitalizm, diğeri ise faşizmdir. Bu ideolojileri esas alıp, insanlığa dayatmaya çalışan zalim diktatörler, hem maddi, hem de manevi çok tahribatlara yol açmışlardır.

İşte Hazreti Peygamber (asm) ahir zaman tabiri ile bu dehşetli dönem ve sürece işaret için, yüzlerce hadisi ümmetine bildirmiştir. Hem ümmetini ikaz, hem de teselli için tebşirat ve tehditlerde bulunmuştur. Kur'an ve hadislerin böyle bir döneme işaret etmemesi makul sayılmaz. Bu yüzden pek çok işari ve remzi ihbarları, hem hadislerden, hem de ayetlerden ehil olan alimler tahric etmişler. Bunun en somut ve isabetli örneğini Risale-i Nur'da görüyoruz. Zira Risale-i Nur zorlu sürecin baş aktörlerinden birisidir. Bu dinsiz rejimlere karşı hayatını siper etmiş, ümmetin imanının selameti için hayatını feda etmiş ve deccallere boyun eğmemiş nadir zatlardandır Said Nursi.

Birinci ve İkinci Dünya savaşları ise o zalim deccalların sonu olmuştur. Allah bunlara şiddetli bir tokat olarak mağlubiyet ve perişaniyeti vermiştir. Zaten İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra o dinsiz rejimler bir daha belini doğrultamamış, aynı zamanda liderleri de geberip kabrin azabına atılmışlardır. Üstat burada bu zalimlerin akibetine işaret etmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...