"O şakirdin gaye-i himmeti hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve hamiyet ve fedakarlık perdesi altında kendi menfaat-i nefsini arayan ve hırs ve gururunu teskin etmeye çalışan bir dessastır." cümlesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hamiyet, din ve millet gibi önemli değerleri koruma ve bunlara hizmet etme duygusuna denir. Şimdilerde ise hain ve sapkın insanlar millete hizmet ediyorum, gayret ediyorum diyerek ırkçılık ve ulusalcılık adı altında dine ve millete hıyanet ediyorlar. Vatanın ve milletin birliğine ciddi zararlar veriyorlar. Bugün millet adına işlenen cinayet ve çirkinlikler hamiyet değil hıyanettir.

Kavmiyet ve milliyetçilik, aslında insan ego ve benliğinin büyümüş ve şişmiş bir şeklidir. Yani cahiliye vasfı olan ırkçılık fikri küçülse, egoist ve narsist (kendini tapacak kadar sevmesi) çirkin bir adam olur. Ya da tersi olarak egoist ve narsist bir adam büyütülse cahileye adeti olan milliyetçilik ve ırkçılık ortaya çıkar.

Batı medeniyeti bu ırkçılık ve milliyetçilik kanserini insanlığın başına musallat etmiştir. Bugün uluslararası organizasyonlardan tutun spor müsabakalarına kadar her şeyde bu ırkçı damar tetiklenmek isteniyor. Hatta bazen milletler arasında savaşa kadar gidebiliyor.

Bu ırkçı ve kavmiyetçilik kanseri için çok şahsi hayatlar -hem maddi hem manevi- feda ve heba ediliyor. Bunun en somut örneği Birinci ve İkinci Dünya savaşlarıdır.

Milliyetçilik (menfi milliyetçilik / ırkçılık) uğruna çokları ebedi saadetlerini kaybediyorlar. Bu hastalığı yaymakta ise medya ve tarihi argümanları kullanıyorlar. Türk tarihi adı altında Cengiz ve Hulagü gibi zalim ve kafirlere sahip çıkılması ve onların Türk gençliğine model olarak gösterilmeleri buna güzel bir misaldir.

Özet olarak, bu gibi hamiyetfürüşların ruh dünyasında millet ve hamiyet perdesi altında kendi egosunu ve menfaatini tatmin etme eğilimi hakimdir. Bir insan açıktan, "Ben şöyle uluyum, ben böyle asar keserim" dese uygun düşmeyecek; ama "Türk milleti şöyle uludur, böyle kahramandır." derse abes kaçmayacak.

İşte böyle şeni bir dinsiz milliyetçinin derdi, Türklük değil Türklük perdesi altında kendi ego ve menfaatini tatmin etmektir. Böyle sahte hamiyetçiler yüzünden İslam alemi ihtilafa düşmüş ve birlik ve beraberliğimiz ciddi anlamda zedelenmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...