Block title
Block content

"O tavırların herbirisinin öyle kavânîn-i mahsusa ve öyle nizâmât-ı muayyene ve öyle harekât-ı muttarıdaları vardır ki, cam gibi, altında bir kasd, bir irâde, bir ihtiyâr, bir hikmetin cilvelerini gösterir." Cam gibi, konusu ile birlikte açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Nutfeden alâkaya, alâkadan mudgaya, mudgadan azm ve lâhme, azm ve lâhmden halk-ı cedîde, yani insan sûretine inkılâbı gayet dakîk düsturlara tâbidir. O tavırların herbirisinin öyle kavânîn-i mahsusa ve öyle nizâmât-ı muayyene ve öyle harekât-ı muttarıdaları vardır ki, cam gibi, altında bir kasd, bir irâde, bir ihtiyâr, bir hikmetin cilvelerini gösterir."(1)

"Cam gibi" ifadesi, işin arkasında İlahi irade ve kudretinin çok açık bir şekilde görülmesi anlamına geliyor. Fiilin arkasında failin görülmesi gibi. Çünkü bir fiil varsa, mutlaka onun bir faili vardır; yani failsiz fiil mümkün değildir.

Mesela, mutfağa girdiğimizde çok güzel yemekler, börekler çörekler görsek, hemen annemizin yaptığı aklımıza gelir. Bir de yemekleri tattığımızda ve tanıdık lezzeti hissettiğimizde, yemeği yapanın annemiz olduğu konusunda en ufak bir tereddüt kalmaz ve ona teşekkür ederiz. Yani yemekler cam gibi annemizi işaret eder.

Cam şeffaf, yani saydam olduğu için arkasını gösterir. Kainattaki bütün iş ve icraatlar da cam gibi şeffaftır, dikkatle bakıldığında arkasında İlahi irade ve kudreti görürüz. Yalnız gözüne her şeyi karanlık gösterecek kara bir gözlük takanlar, bu camın arkasındaki faili göremezler ve göremiyorlar. Bunlar hidayet gözlüğünü atıp küfür gözlüğü takanlardır.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci Maksat, İkinci Esas | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 698 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...