Block title
Block content

"O teşrihatı, muharref olan Tevrat ve İncil'de olduğu gibi kabul ederse, akide-i Ehl-i Sünnet ve Cemaatte olan mâsumiyet-i enbiyaya muhalefet oluyor. Kıssa-i Lût ve Davud Aleyhimesselâm, buna iki şahittir." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an, tarihi hadiseleri hikaye ederken, sadece insanlara gerekli ve lüzumlu noktaları izah ve ihtar ediyor. Bu yüzden Kur’an'da hikayeler, icmal ve özet bir şekilde aktarılmış. Çok detaylar gereksiz olduğu için atlanmış; ama zihni hakikatten ve nasihatten çok, hikaye ve hurafeye meyilli olan avam insanlar, bu detayların peşine düşüyor. Bu detaylar da ekseri bozulmuş olan Tevrat ve İncil'de mebzul olduğu için, eski insanlar Kur’an’ın atladığı bu kısımları Tevrat ve İncil'den nakletmişler.

Halbuki Tevrat ve İncil'de anlatılan birçok hikaye ve kıssalar, muharref/tahrif olduğu için, hak olan İslam inancı ile bağdaşmıyor. Özellikle Tevrat ve İncil'deki peygamberlere ait kıssalar, peygamberlerin masumluğuna ve hürmetine yakışmayan şeylerdir. Halbuki İslam inancında peygamberler masumdur ve hürmete şayandır.

Üstad'ın “Kıssa-i Lût ve Davud Aleyhimesselâm, buna iki şahittir.” demesi bu hakikate bir misal ve örnek olması açısındandır. Tevratta bu iki peygambere uygun olmayan hürmetsiz hikayeler mevcuttur. Üstad bu iki hikayeye gönderme yapıyor. Bu hikayeler çok çirkin olmasından dolayı bahisleri uygun olmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...