"O vakit, zaman-ı mazi bir mezar-ı ekber değil, belki her bir asrı bir nebinin veya evliyanın taht-ı riyasetinde, vazife-i ubudiyeti ifa eden ervah-ı safiye cemaatlerinin vazife-i hayatlarını bitirmekle,.." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hadis-i şerifte, “Dünya ahiretin tarlasıdır.” (bk. Aclûnî, Keşfu’l- Hafa, I/412) buyuruluyor. Cennet ve ondaki farklı saadet menzilleri gibi, cehennem ve ondaki değişik azap çeşitleri de hep dünya tarlasının mahsulleridirler.

Bir imtihan salonu olan dünyaya her asırda farklı insanlar alınmakta, her insan hak veya batıl inançlarını, güzel veya çirkin işlerini bir ömür boyu bu âlemde sergilemekte, bu tarlada ekip biçmekte, sonra ölüm kanunuyla bir başka âleme sevk edilmektedir. İşte bu insanların hak inanca sahip olmaları ve doğru yolda yürümeleri için peygamberler vazifelendirilmiş ve onların vârisi hükmünde olan âlimler ümmetin imdadına gönderilmiş, o rehber şahsiyetlere tâbi olan insanlar kulluk vazifelerini en güzel şekilde yerine getirmekle “ervah-ı safiye” (saf ve temiz ruhlar) olma şerefine ermişler ve dünya hayatlarını tamamladıklarında “Allahu Ekber diyerek makamât-ı âliyeye” uçmuşlar ve “müstakbel tarafına” geçmişlerdir.

Müstakbel denilince, öncelikle kabir hayatı hatıra gelir. Allah Resulü (asm.) kabrin ehl-i iman için “cennet bahçelerinden bir bahçe” (bk. Tirmizi, Kıyamet 26) olduğunu müjdeler. Ancak, istikbal, kemal manasıyla cennetteki ebedî saadet menzilleridir.

İnsanın maddi gözü toprağı görür, ama ondaki bakterileri göremez. Akıl gözü ise bu varlıkları yakinen bilir ve görür. Keza, maddî göz, güneşi görür, ama cazibesini göremez. Akıl gözü ise dünyanın ve diğer gezegenlerin o cazibe ile Güneş'e bağlı olduklarını yakinen bilir.

İnsanın aklı bir dakika sonra neler olacağını bilemediği gibi, gözü de o zaman diliminde olacakları şimdiden göremez. Kalb gözü ise kabri, o âlemde muhatap olacağı sualleri, yeniden dirilişi, mahşeri, mizanı, sıratı, cennet ve cehennemi imanın nuru ve kuvvetiyle rahatlıkla bilir ve görür...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...