O zâtın (asm) risaletiyle, hidayetiyle saadet-i ebedîyenin sebeb-i husulü ve vesile-i vusulü olmasını, ubudiyetiyle ve duasıyla da o saadetin sebeb-i vücudu ve cennetin vesile-i icadı olmasını açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hidayet, “Kur’an yolu, hak yol, doğru yol, istikamet yolu”dur. Bunun zıddı dalalettir; her türlü sapık anlayış ve batıl inançlar bu kavramla özetlenir. Peygamber Efendimiz (asm.) insanlık âlemini bütün bu yanlış yollardan kurtaran en büyük hidayet rehberidir.

İnsanlara Allah’ın emriyle iman ve ubudiyet dersi veren Peygamberimiz (asm.), yolunda gidenlerin ebedî saadete nail olacaklarını da yine Allah’ın bildirmesiyle bildirmiştir. Bu sebeple, onun hidayeti ebedî saadetin vücut bulmasının da sebebi olmuş oluyor. İnsanların o saadete kavuşmalarının yollarını (vesile-i vüsul), nelere dikkate etmeleri gerektiğini, itikat ve amel dünyalarını nasıl tanzim edeceklerini de O (asm.) ders vermiştir. Bu yönüyle de o saadetin vesile-i vüsulü, yani o büyük neticeye kavuşmanın öncüsü, sebebi olmuştur.

Ubudiyet ciheti, Onun (asm.) İlâhî emir ve yasaklara herkesten daha çok riayet etmesi, bu noktada kimsenin hayal edemeyeceği kadar hassasiyet göstermesidir. Allah Resulü (asm.) kulluk görevini bütün teferruatiyle, en ince noktasına kadar büyük bir dikkatle yerine getirmenin yanında, kulluğun bir gereği olan duayı da yine en mükemmel manada yapmış, Rabbine sığınmada, O’na yalvarmada da erişilmezlere erişmiştir.

Bu ifadeden alınacak en büyük mesaj şu olsa gerektir:

Allah Resulü (asm.), risaletiyle tebliğ ettiklerine, kulluğu cihetiyle en mükemmel manada uymakla “o saadetin sebeb-i vücudu ve cennetin vesile-i icadı” olmuştur. Onun tebliğatına hiç kimse uymasa da Allah, Onun bu ulvi ubudiyetini neticesiz bırakmayacak, Onu cennette ebedî bir saadete erdirecektir. Kaldı ki, böyle olmamış, yirmi üç sene gibi kısa bir zamanda onun bu ubudiyet ve dua yoluna yüz yirmi dört bin sahabe girmiş, onunla birlikte ibadet, onunla beraber dua etmişlerdir.

“… Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm; risaletiyle dünyanın kapısını açtığı gibi, ubudiyetiyle de âhiretin kapısını açar.” (Sözler, Onuncu Söz)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...