"O zâtın (asm) sünnet-i seniyesine ittiba etmek ne kadar kârlı olduğunu ve bir sünnete bu zamanda ittiba'da yüz şehidin ecrini kazandığını bildiren..." ifadelerine göre, bir tek sünnete ittiba etmek; yüz şehit sevabı mı kazandırıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِى عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِى فَلَهُ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ Yani, 'Fesâd-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse, yüz şehidin ecrini, sevabını kazanabilir.' " (*)

"Evet, Sünnet-i Seniyyeye ittibâ, mutlaka gayet kıymettardır. Hususan bid’aların istilâsı zamanında Sünnet-i Seniyyeye ittibâ etmek daha ziyade kıymettardır. Hususan fesâd-ı ümmet zamanında Sünnet-i Seniyyenin küçük bir âdâbına mürâât etmek, ehemmiyetli bir takvâyı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Doğrudan doğruya Sünnete ittibâ etmek, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı hatıra getiriyor. O ihtardan, o hâtıra, bir huzur-u İlâhi hâtırasına inkılâp eder.” (1)

Ahir zamanın ağır şartlarında, bazı sünnetlerin müdafaa edilmesi durumunda yüz şehit sevabı kazanılabilir.

Mesela, İskilipli Atıf Hocanın şapkaya bedel sarık sünneti için idam edilmesi yüz şehit sevabındadır, denilebilir. Ya da Adnan Menderes’in ezanı aslına çevirmesinden dolayı idam edilmesine yüz şehit ecri denilebilir.

Yoksa tatbik edilen "Her sünnete yüz şehit sevabı verilir." diyerek şehitlik sevabını bütün sünnetlere teşmil etmek vahim bir hata olur ve şehitlik gibi yüce bir makam hafife almak olur.

Bazı şartlar küçük amelleri büyük yapar, bazı şartlarda büyük amelleri küçük yapar. Bazı şartlar vardır küçük günahları çok büyük yapar, bazı şartlar da büyük günahları küçültür, nazarı affa ulaştırır.

Zor ve meşakkatli bir ortamda küçük bir ibadet büyük sevaplar kazandırır. Harpte ve soğukta bir askerin bir dakika nöbeti ya da şehit olması, cennet ve velayet makamını kazandırıyor. Rahat bir ortamda ibadet eden bir abidin bir senelik ibadeti, o askerin bir saatine karşılık gelmiyor.

Aynı şekilde şartların rahat ve geniş olduğu bir ortamda yapılan çok büyük ibadetler, meşakkat içinde yapılan amellerle kıyaslandığı zaman küçülür. Onun bir senesi bunun bir saatine denk gelir. Yani burada ibadetleri ve amelleri değerli yapan veya yapmayan şey, şartlar ve ortamdır.

"Kim ümmetimin fesada girdiği bir ortamda sünnetime temessük ederse yüz şehit sevabı kazanır." hadisi de bu manaya işaret eder. Bazen olur ki şartlar ağırlaştığı için bir sünneti işlemek yüz şehit kadar makam kazandırır.

Dipnotlar:

* İbni Adiy, el-Kâmil fi’d-Duafâ, 2:739; el-Münzirî, et-Terğîb ve’t-Terhîb, 1:41; Taberânî, el-Mecmeu’l-Kebîr, 1394; Ali bin Hüsâmüddin, Müntehebâtü Kenzi’l-Ummâl, 1:100; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 7:282.

(1) bk. Lem'alar, On Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...