"O zatın yanlış sualine mümâşât edip, yanlışını kabul ettiği için, yanlış etmiş. Çünkü Onuncu Sözün Haşiyesinde, İsm-i Âzam, yalnız her ismin bir mertebesinden ibaret olduğu zikredilmemiş..." Buradaki olayları ve ilgili cümleleri açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Saniyen: Bana karşı umumen dost bir şehir ahalisinden bir müftü, sathî bir nazarla, vâhî bazı tenkidâtı, Onuncu Sözün teferruat kısmına etmiş diye Abdülmecid yazıyor. Abdülmecid'in ona verdiği cevaplar, iki yer müstesna, mütebâkisi kâfidir. Fakat iki yerde, o da o zatın sathî sualine, sathî olarak cevap vermiş:..”(1)

Bir müftü Onuncu Söze bazı eleştiriler getiriyor, Abdulmecid Ağabey de müftünün bu eleştirilerine cevap veriyor. Üstadımız da Abdulmecid Ağabey'in bu cevaplardan iki noktasının eksik olduğunu ve cevabın şöyle olması gerektiğini ifade ediyor.

Onuncu söze itiraz eden müftü Haşiyedeki ifadeyi "İsm-i a'zam her ismin azami mertebeleridir, dolayısı ile müstakil bir İsm-i Azam yok." şeklinde anlıyor ve buna itiraz ediyor.

Oysa Risale-i Nur ism-i a’zamı ispat etmekle beraber, her ismin bir mertebe-i a’zamı var ki Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâm bunlara mazhar olduğu gibi haşr-i a’zam da onlara bakıyor demektedir. Yani Risale-i Nur müstakil bir ism-i azamı -haşa- inkar etmiyor, sadece buna ilave olarak her isminde bir azami mertebesinin olduğu ve buna bir çok alimin ism-i azam nazarı ile baktığına işaret ediyor.

Müftü her ismin bir mertebe-i a’zamı olduğunu inkar etmek niyetiyle "Bu düşünce Said Nursi’nin felsefi ve tasavvufi bir fikridir." demiş. Oysa her ismin azami bir mertebesinin olduğu konusunda Üstadımız tek başına değildir.

Başta İmam-ı A’zam, İmam-ı Gazalî, Celaleddin-i Süyûtî, İmam-ı Rabbanî, Şah-ı Geylanî gibi sıddıkîn-i muhakkikîn, ism-i a’zamı ayrı ayrı görmüşler. İmam-ı a’zam demiş: “El-Adl, El-Hakem ism-i a’zamdır.”

Şayet her ismin azami bir makamı olmayıp bunu da ism-i a'zam makamında görmeselerdi, her alimin farklı bir ism-i a'zam telakkisi olmazdı. Zaten ism-i a'zamın gizli bırakılmasının hikmeti diğer isimlere ve o isimlerin azami makamlarına revaç vermek içindir.

(1) bk. Yirmi Sekizinci Mektup, Sekinci Risale olan Sekizinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...