Okullarda şiddet konulu seminer ödevim var. Risale-i Nur'da şiddetin nedenleri ve önlenmesi, gençliğin taşkınlıklarının önlenmesi konusundaki bahisleri yazar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İlgili pasajların tümünü buraya almamız mümkün değildir. Nümune olarak bir iki pasaj aldıktan sonra, ilgili risalelerin isimlerin vereceğiz.
"Nev-i insanın üçten birisini teşkil eden gençler, hevesatları galeyanda, hissiyata mağlûp, cüretkâr akıllarını her vakit başına almayan o gençler, âhiret imanını kaybetseler ve Cehennem azabını tahattur etmezlerse, hayat-ı içtimaiyede, ehl-i namusun malı ve ırzı ve zayıf ve ihtiyarların rahatı ve haysiyeti tehlikede kalır. Bazı, bir dakika lezzeti için bir mes'ut hanenin saadetini mahveder ve bu gibi, hapiste dört beş sene azap çeker, canavar bir hayvan hükmüne geçer."
"Eğer iman-ı âhiret onun imdadına gelse, çabuk aklını başına alır. 'Gerçi hükümet hafiyeleri beni görmüyorlar ve ben onlardan saklanabilirim. Fakat Cehennem gibi bir zindanı bulunan bir Padişah-ı Zülcelâlin melâikeleri beni görüyorlar ve fenalıklarımı kaydediyorlar. Ben başıboş değilim ve vazifedar bir yolcuyum. Ben de onlar gibi ihtiyar ve zayıf olacağım.' diye, birden, zulmen tecavüz etmek istediği adamlara karşı bir şefkat, bir hürmet hissetmeye başlar. Bu mânânın dahi Risale-i Nur'da bürhanlarıyla izahına iktifaen kısa kesiyoruz." (1)
"Din yalnız İmân değil; belki amel-i salih dahi dinin ikinci cüz'üdür. Acaba katl, zina, sirkat, kumar, şarap gibi hayat-ı içtimaiyeyi zehirlendiren pek çok büyük günahları işleyenleri onlardan men etmek için, yalnız hapis korkusu ve hükûmetin bir hafiyesinin görmesi tevehhümü kâfi gelir mi? O halde, her hanede, belki herkesin yanında daima bir polis, bir hafiye bulunmak lâzım gelir ki, serkeş nefisler kendilerini o pisliklerden çeksinler."
"İşte Risale-i Nur, amel-i salih noktasında, İmân cânibinden, herkesin başında her vakit bir mânevî yasakçıyı bulundurur. Cehennem hapsini ve gazab-ı İlâhîyi hatırına getirmekle fenalıktan kolayca kurtarır." (2)
On Üçüncü Söz'ün İkinci Makamı'nda geçen ve gençlere hitap eden parçalar ile Gençlik Rehberi'ni tavsiye edebiliriz.
Ayrıca Yirmi İkinci Mektup olan Uhuvvet Risalesi'nin de bu konuda önemli bir yer işgal ettiğini de belirtmek isteriz.
Dipnotlar:

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...