Block title
Block content

On Altıncı Lem'a'da ifade edildiği üzere; insanın simasında sikke-i samediyet nasıl okunduğu hakkında bilgi verebilir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Samed: Her şeyin kendisine muhtaç olup, kendisi hiç kimseye ve hiç bir şeye muhtaç olmayan Allah demektir. Samed, Allah’ın güzel isimlerindendir. Bu ismin tecelli ettiği bir varlık da, bu ismin hususiyetine münasip olarak mükemmel ve kusursuz oluyor. Hayat Samed isminin en büyük tecellisi ve en mükemmel sanatı olması hasebi ile kusursuz ve mükemmel bir aynadır. Bu yüzden hayatın her yönü güzel ve mükemmeldir.

Hayat kainatın umumundan süzülüp gelen cami bir sanat olmasından dolayı bütün isimleri de üzerinde izhar ve ilan ediyor. Hatta hayat öyle bir sanattır ki, Allah’ın bütün isim ve sıfatlarının ortak bir sanatı, ortak bir projesi hükmündedir. Hayat sanatında her bir isim ve sıfatın bir tecellisi, bir müsavi galibiyeti vardır. Bu yüzden hayat hem ilimdir, hem kudrettir, hem rahmettir.Yalnız  burada hayat,  ilim ve kudrettir derken, bu sıfatları izhar ve ilan eder anlamındadır, yoksa aynilik, bizatihilik anlamında değildir.

Kainatın umumundaki bütün külli ve büyük manalar insanın hayatında küçük ve okunaklı olarak yazılmış ki, herkes kolayca anlasın. Zira herkes kainatın umum aynasındaki yazıyı ve manayı okuyamaz, ihata ile anlayamaz. İnsan hayatının Allah’ın bütün isim ve sıfatlarına kusursuz ve geniş  bir şekilde ayine olması da, yani mahiyetinde her bir isim ve sıfatın manasını tam göstermesi ile de samadiyetin tecellisini gösterir.

İnsan ve hayatı şu kainatın küçük bir modeli ve numunesi hükmünde yaratılmıştır. Kainatta ne varsa insanda da o vardır. Kainat büyük ve umumi bir ayna iken,  insan ve hayatı ise küçük ve hususi bir ayna olarak yaratılmıştır. Kainat Allah’ın isimlerine dev bir ayna iken,  insanın hayatı  ise o dev aynanın küçültülmüş ama tüm hususiyetlerini ihtiva eden küçük bir aynasıdır. Hayatın Samed ismine nispet edilmesi, bu harika ve mükemmel ayinedarlık cihetinedir.

Kainat nasıl insanda ve insanın hayatında toplanmış ise, insanın kendisi ve hayatı da insanın simasında toplanmış ve tecemmu etmiştir. İşte kainat insanda, insan da simasında yazılmıştır ki, bu harika sanata ve mükemmelliğe Üstad Hazretleri sikke-i samediyet diyor. Öyle ki her insanın simasına vurulan Samed damgası  bir başkasına benzemez.

Her insanın kendine özgü bir yüz kimliği ve bu kimlikle ifade edilen tevhit manaları vardır ki, bunun anne karnında, insan tarafından teşhis ve tespiti kabil değildir. Ayetin bilinemez ve okunamaz dediği nokta burasıdır.  Okunur, görünür ve bilinir hale geldiği zaman okunur; bunun dışında insan okuyamaz. O tarz okunması sadece Allah’a mahsustur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...