Block title
Block content

"On beş gün, sinn-i teklif olan on beş seneye işarettir." Bu rakam standart mıdır? Sinn-i teklife vasıl olanların, Allah’ı bilmeme ve tanımama özrü ortadan kalkıyor mu?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sinn-i teklif, yâni insanların iman ve ibadet konusunda  mükellef olma yaşı genellikle on beş olarak kabul edilmekle birlikte, bu yaş hem cinsiyetler, hem de bölgelerin iklim yapıları itibariyle farklılık gösterebiliyor; genellikle 12-15 yaş arasında değişebiliyor. Meselâ, çok sıcak bölgelerde insanların on beş yaşına varmadan erginlik  çağına girdikleri  görülüyor.

İnsanların mükellefiyetleri, akıl baliğ olmalarıyla, yani erginlik çağına girmeleriyle başlar. Bu konuda kesin bir rakam vermek yerine, şöyle genel bir ifade  kullanılabilir:

Bir insanın yaş durumuyla birlikte, içinde bulunduğu toplumun fikir ve inanç yapısı, hakikatleri bulunduğu ortamda ne ölçüde bulabileceği ve daha böyle nice müspet ve menfi faktörler hep Cenab-ı Hakk’ın ilmindedir ve kulunu bütün bu şartlar çerçevesinde sorumlu tutar.

Nitekim, Bakara sûresinin son âyetinde 

“Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar.”

buyrulur. Şu var ki, biz “şeriatın zahire hükmettiği” noktasından hareketle, büluğ çağına gelen her kişinin iman ve ibadetten sorumlu olacağını kabul ederiz. Bu kabulün, o kişinin sorumluluğu yanında bizler için de çok önemli bir yönü vardır. Şöyle ki:

Çocuklarımızın büluğ çağına ermelerini beklemeden, onların kalbinde iman hakikatlerinin hâkim olması için her türlü çabayı göstermemiz lazımdır. Zira, büluğa eren kişi artık çocuk değildir, sonu cennet yahut cehenneme çıkacak iki yolun kavşağında bulunmaktadır. 

Elbette ki, o şahsa bu noktadan sonra da yapacağımız çok telkinler ve tebliğler olabilir, ancak İlâhî hakikatlerin kulun kalbine yerleşmesinde yaş çok önemli bir faktördür, bu işe ne kadar erken başlanırsa sonuç o kadar hayırlı ve müspet olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...