Block title
Block content

On beş yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüze uğramasında "Kaderin her şeyi güzeldir, hayırdır." mantığını nasıl göreceğiz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainatta çirkin ve şer hiç yok denilmiyor; sadece külli hayrın yanında önemsiz ve azdır deniliyor. Hem az da olsa var olan şer ve çirkinlikler insanın iradesinden meydana çıkıyor. Malum "Şerri yaratmak şer değil şerri kesp etmek şerdir." Allah adeti gereği şerri yaratır, ama ondan asla razı ve hoşnut olmaz.

Tecavüz çok adice ve şeni bir fiildir ki, bu fiili kesp eden insandır. Mesela, küfür bütün günahlardan daha büyük bir günahtır, tecavüz fiilinden de büyük bir günahtır; lakin imanın kıymet ve mertebelerinin anlaşılmasında bir misyonu vardır. Tecavüz ve zina çok çirkin günahlardır, lakin iffet ve namusluluğun kıymetini anlatmak gibi bir misyona sahiptir. Namussuz ve şerefsiz bir mütecavize bakınca, namus ve şerefin kıymeti çok berrak bir şekilde anlaşılır. İlle de bu meselede bir kaderî güzellik arayacaksak bu cihetle meseleye bakabiliriz.

Hem böyle çirkin ve adi şeyleri misal getirmek İslam ahlakı ile bağdaşmaz. Mesela, "Allah her şeyin Rabbidir." ifadesine örnek verirken, hasis ve çirkin şeylerin de Rabbi diye bizzat örnek verilmez. Allah hakikatte her şeyin Rabbidir, ama saygı ve hürmet açısından hasis şeyler örnek olarak verilmez. Biz bu tiksinti verici tecavüz örneği üzerinden gitmeyi kerih görüyoruz. Bu yüzden külli hakikatler bellidir ve bu hakikatleri hasis şeyler değil nezih şeyler üstünden düşünmek gerekir, diye düşünüyoruz.

O şeni duruma maruz kalan bir çocuğun ruhsal durumu elbette derin bir yara alır; ama bu mutlak ümitsizliği netice vermez Allah’ın rahmet ve ihsanı sonsuzdur. Sahabelerden bazılarının kızını diri diri gömmesi, sizin bahsettiğiniz durum kadar fecidir; ama Allah o zalim insanı adalet ve merhametin timsali haline getirmiştir. Öyle ise her ne duruma maruz kalmış da olsak; Allah’ın rahmetinden umudumuzu kesmemeliyiz. O, kötülükleri iyiliğe, fenalıkları güzelliğe çevirmeye muktedirdir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

ecram-ı semaviyye
kader,kainat sahibinin tüm masnuatının aslının,neslinin,ahvalinin,ef'alinin kayıt altında bulunduğu ilahi bir programıdır.bu program içerisinde hayat ve şuur sahibi insana seçme hakkı;cüz-i irade verilerek fiillerinde serbest bırakılmış ve bu seçimlerinin sonucunda bir mücazat ve mükafata layık olacağı vaadededilmişse;örneği verilen tecavüz gibi kerih,lain bir fiilin sahibi-velev ki-tevbe ve kul hakkını iade,nedamet ile bu yoldan dönmemişse fiilinin cezasını aynı hak ve adalet elbette ve bizzarure çekecektir.böyle bir alçakça saldırıya maruz kalan kimse için sebep,sonuç,hikmet,neden bizim zahiren gördüğümüz noksan anlayışımızla açıklanamaz!.böyle iğrenç bir olayda kaderde var ve güzellik nerede denilirse; bir kere böyle bir olay deprem,sel,taun,semavi ve arzi felaketler gibi tamamen Allah'ın iradesinde vuku bulan ve neticesi itibariyle hayır ve güzel olan fiilerden farklıdır. insanın irade ettiği,seçtiği ve esfeli safilin olarak nitelenen aşağı,alçak fiileri men eden Allah(cc),seçen,uygulayan insandır..tıpkı katl gibi,zina gibi,şakilik ve darb gibi tecavüz dahi insanın ihtiyarında olan lakin men edilen fiillerdir.bu fiiller yaratılmasaydı demek,merhale atlamak,daha yükseğe çıkmak için sınava giren bir öğrencinin önüne konulan soru kağıdında 1 doğru cevabın yanında 4 yanlış olmasaydı çocuk yanlışı seçmezdi demek gibi olur..yanlış ve şer fiiller imtihan sırrı gereği iyi ve kötünün ayrılmasında,varlıktaki potansiyel güzelliklerin ortaya çıkmasında gereklidir.. tecavüze uğrayan açısından;kainatta nice olaylar görürüz ki görünüşte rahmete,merhamete zıt gibidir lakin olayların tam içyüzüne bakıldığında ne hayır ve güzellikler vardır,ne adalet ve yeni,temiz başlangıçlar vardır bilemezsiniz..batnındaki hikmeti bilmemeniz,olmadığı manasına gelmez..sadece vakıf değilsiniz..Allah(cc) kuluna zulmetmez,haksızlık etmez,sahipsiz bırakmaz..imtihan eder.nasıl ve ne şekilde ettiğini sorgulayamayız çünkü Allah'ın ezeli ve ebedi ilmini,kudretini,sabrını,adaletini,merhametini en önemlisi de hikmetini yani bir olaya düçar olan kulunun öncesini,sonrasını,kalbini,yaşantısını,çevresini,kendisini,sebeb ve sonuç ilişkisini biz bilmiyoruz!.kavramaktan da uzağız..hz.hızır ve musa(as) kıssasını hatırlayın.. hasılı bize düşen fehminden aciz kaldığımız noktaları sorgulamak değil;dua ile niyaz ile,ibadet ve güzel ahlak yani has kulluk ile rahmetine ve affına,setrine sığınmaktır..naz değil,niyazdır kula düşen..hem hak şerleri def eyler,zannetme ki gayreyler diyerek böyle pisliklerden Allah'a sığınmak ve hem sebeplere sarılmak en güzeli..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
oğuzhangözüpek
İzahlar enfes ve çok güzel.Maşallah çok da doyurucu.Bu bölüme kısa bir ek yazma mecburiyeti hissettim. Şöyleki ; Bizler bu şekildeki olaylara Az da olsa KISMEN Dünya cephesinden bakıyor gibiyiz. Dünya hayatı Ahiret hayatının yanında nasıl Oyun ve eğlenceden ibaret ise Adaletin Tesisi side öyledir. Cenabı Hak'kın Bildiğimiz-bilmediğimiz nice Hikmetler için Yarattığı-Olmasına izin verdiği hadiselere bir de Ahiret Cephesinden bakmamız lazım. Misal Dünyalık olacak. Mesela ; Dünyada Eski Model Serçe otosuna birisi vursa ağır hasar alsa.Sigorta şirketi onun yerine size SON MODEL FERRARİ veya PORCHE verse ve aklınızdan kaza anı ile ilgili, tüm hadisatı silse ve tüm Dünyaya işte biz böyle güvenilir bir Müesseseyiz dese ne kadar fevkalade bir iş yapmış olur .Aynen öylede Rahmet Hazineleri nihayetsiz olan Rabbimizin nice nice hikmetler için; bahsettiğimiz yaratılışlara izin vermesinin karşılığının ne olacağını yine O nun Mutlak Adaleti bizlere ve Tüm aleme elbette Ahirette gösterecektir. Hülasa olarak'' Allah'ın cc hikmetinden Sual olmaz'' sözüne bu kardeşiniz şöyle bir izah getirdi. '' Allah'ın cc İradesinden sual olmaz ama Hikmetinden sual olabilir.Yani'' Ey Rabbim Niçin şu hadisenin olmasına izin verdin'' diyerek şikayet hakkımız olmaz ve olamaz.Ama ' ''Rabbimizin cc Şu hadiselerin olmasına izin vermesinde hikmetler nelerdir.'' diye araştırma yapmak bunlardan menfi-müspet sonuçlar çıkararak ders ve tecrübe edinmek olur.Zira böyle yapmakla ilminde kapısını aralamış oluruz.Bunda da sakınca yoktur diye hatta çok faydalar vardır diye düşünüyorum.Selam ve Dua ile.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hamditas

dünyada başımıza gelen olumsuz, istemediğimiz, çirkin olayların, karşılığında, ALLAH, Ahirette öyle mükafatlar verir ki,..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
saidtr

Zerre kadar kötülüğün ve iyiliğin karşılığını verecek olan Mutlak Adil olan Bir Allah'ın, mazlumlara ve haklılara vereceği bir cennet ile, zalimleri ve günahkarı içine atacağı bir cehennem olmasaydı, sualde haklılık olurdu.

Allah sonsuz rahmet, hikmet, adalet sahibidir, hiç kimseye zulm etmez...

Ama maalesef küfür ehlinin inancında olan kusurat ve eksiklikler ve bilgisizliklerle, Allaha ve dinine saldırmak saçmalıkların en başında gelenidir...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
denizm

Esselamualeykum,

Hz. Ömer (R.A) cahiliye devrinde kızını diri diri gömmemiştir. Hatta bununla ilgili sorularla islamiyet grubuna soru sorulmuş. Linki aşağıdadır:

https://sorularlaislamiyet.com/islamiyetten-once-hz-omer-ve-hz-ebubekir-kizini-diri-diri-gommusmudur

Ayrıca videodaki Hoca, böyle bir şey söylememiş. Yazıya iliştirdiğiniz için sanki, o söylemiş gibi gözüküyor. İnşaallah bu yanlış ifadeleri sorularla risale ekibi kaldıracaktır. Selametle kalın..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...