Block title
Block content

On beş yaşından küçük kafir çocukları ve fetret zamanındaki insanların ruhlarının toprak olacağı ifadesi doğru mu?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam inancında insanların yok olması diye bir şey  yoktur. İnsanlar ya cennet yurdunda ya da cehennem yurdunda ebedi olarak yok olmadan hayat süreceklerdir.

Kafirlerin çocukları mesul olmadıkları için ebedi olarak cennette yaşayacaklardır. Fetret döneminde din ve peygamber ile muhatap olmamış insanlar da ehli necattır. Bunlar da cennet ehlidirler ve orada ebedi olarak yaşayacaklar. Şu var ki, mesul olmadan cennete girenlerin cenneteki dereceleri, diğer mesul insanların altında olacağına dair rivayetler de vardır. Bu hususta ehlisünnet ittifak etmiştir.

İmam Gazali fetret hakkında  şöyle der:

“Peygamberin gönderildiğini bilmeyenler; bunlar ehl-i necattır. Bilip de inkâr edenler; bunlar ehl-i cehennemdir. Duyan fakat tahkik etmeyen, yanlış işitenler; bunların da necat ehli olması ümit edilir.”

İmam Gazali’nin bu hükmü ehlisünnet alimlerinin fikirlerinin özeti gibidir. Üstat bu fikrinde şaz değil, yani kendi başına değil, İslam uleması ile ittifak içindedir. Nitekim Üstat, ehlisünnetin görüşlerini başka bir eserinde şu şekilde beyan ediyor:

“…Ehl-i fetret, ehl-i necattırlar. Bil’ittifak, teferruattaki hatiatlarından muahazeleri yoktur. İmam-ı Şâfiî ve İmam-ı Eş’arîce; küfre de girse, usûl-i imanîde bulunmazsa, yine ehl-i necattır. Çünki teklif-i İlâhî irsal ile olur ve irsal dahi, ıttıla’ ile teklif takarrur eder. Madem gaflet ve mürur-u zaman, enbiya-i salifenin dinlerini setretmiş; o ehl-i fetret zamanına hüccet olamaz. İtaat etse sevab görür, etmezse azab görmez. Çünki mahfî kaldığı için hüccet olamaz.”(1)

Şu ayetler de bir yönüyle ehl-i fetretle ilgilidir:

“Allah hiçbir nefse kaldıramıyacağı yükü yüklemez.” (Bakara, 2/286)

“Uyarıcılar olmadan biz hiçbir beldeyi helak etmedik.” (Şuara, 26/208)

“Rabbin (beldelerin) merkezinde ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe, beldeleri helâk edici değildir.” (Kasas, 28/59)

(1) bk. Mektûbat, Yirmi Sekizinci Mektup, Sekizinci Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

sahinsagli
Bazı hocalar, Üstad Bediüzzaman hazretlerini on beş yaş dediği için eleştiriyorlar. Bazı çocukların 11 bazılarının 12 hatta bazılarının 9 yaşında buluğ çağına girdiğini, buluğ çağına girenlerin mesul olduğunu, bu yüzden Üstad hazretlerinin hatalı bir ifade kullandığını söylüyorlar onlara nasıl cevap verebiliriz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)
On beş yaş maksimum yaştır. Üstad buna işaret ediyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...