Block title
Block content

On Beşinci Söz'de; yıldızların atılması, maddi manada mı mecazi manada mı kullanılmış? Maddi ise ruhani varlıklar nasıl madde ile cezalandırılır? (Taş bana atılsa kafamı kırar, ama meleklere ne zararı var gibi...)

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"And olsun ki, dünya semasını Biz kandillerle süsledik ve şeytanlar için o kandilleri birer taş yaptık." (Mülk, 67/5)

"Daha geniş fikirli bir tabaka-i beşeriye, yıldızlarla yaldızlanıp bütün görünen gökleri bir semâ sayıp, onu bu dünyanın semâsıdır diyerek, bundan başka altı tabaka-i semâvat var olduğunu fehmeder."(1)

Üstad burada semanın mahiyetine işaret ediyor.

"İşte bu recm-i şeyâtîn için atılan şahapların üç mânâsı olabilir.

Birincisi: Kanun-u mübareze en geniş dairede dahi cereyan ettiğine remiz ve alâmettir.

İkincisi: Semavatta huşyar nöbettarlar, mutî sekeneler var. Arzlı şerirlerin ihtilâtından ve istimâlarından hoşlanmayan cünudullah bulunduğuna ilân ve işarettir.

Üçüncüsü: Muzahrafat-ı arziyenin mümessilât-ı habiseleri olan casus şeytanları, temiz ve temizlerin meskeni olan semayı telvis etmemek ve nüfus-u habise hesabına tecessüs ettirmemek için, edepsiz casusları korkutmak için atılan mancınıklar ve işaret fişekleri misilli, o şeytanları ebvâb-ı semadan o şahaplarla red ve tarddır."
(2)

Üstad'ın bu ifadelerinden anlaşılan; şahapların maddi olduğudur. Cinler ve şeytanlar, ruhani varlıklar sınıfından değildir. Bunların aslı dumansız bir ateştir. Ateş ise; ince ve latif bir maddedir.

Maddenin kesif ve latif çok mertebeleri vardır. Mesela; taş da bir madde, insanın vücuduna sirayet eden röntgen ışığı da bir maddedir. Taş kesif bir maddedir,  röntgen ışığı ise latif  bir maddedir. Neticede her ikisi de maddidir. Şeytan ve cinler de maddenin latif kısmındandır. Şahaplar kesif bir madde iken, cin ve şeytanlar latif bir maddedir. Aynı cinsten oldukları için mahiyetini bilemediğimiz bir tesir olabilir. Nasıl kafamıza atılan taş, sinirler vasıtası ile beyne iletiliyor ve latif olan acı beyin tarafından algılanıyor ise; aynı şekilde atılan şahaplar da, latif olan cinni şeytanlara latif bir tesir verebilir, akıldan uzak değildir.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, On İkinc Lem'a.

(2) bk. Sözler, On Beşinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: On Beşinci Söz | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 3433 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...