On Beşinci Şua'nın Dokuzuncu Şehadeti'nde, Büyük evliya diye birisinden bahsediyor; bunu nasıl anlamamız lazım? Ayrıca bu evliya Hz. Ali'den daha yüksek bir makamda mıdır? Oradaki silsile bir mertebe silsilesi midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Dokuzuncusu: عُلَمَآءُ اُمَّتِى كَأَنْبِيَاءِ بَنِى اِسْرَاۤئِيلَ sırrına mazhar ve salâvatlarda Âl-i İbrahim Aleyhisselâma mukàbil olan Âl-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın içindeki büyük evliya ve Ali (r.a.) ve Hasan (r.a.) ve Hüseyin (r.a.) ve Ehl-i Beytin on iki imamı ve Gavs-ı Âzam (k.s.) ve Ahmed-i Rüfâî (k.s.), Ahmed-i Bedevî (k.s.), İbrahim-i Dessûkî (k.s.), Ebü’l-Hasan-ı Şâzelî gibi aktâblar ve imamlar, ittifakla, hakkalyakîn bir itikadla ve keşfiyat ve müşahedatla ve ümmette gösterdikleri harika irşadat ve kerametlerle, risalet ve hakkaniyet ve sadıkıyet-i Muhammediyeye (a.s.m.) imanları ve şehadetleriyle imza basıyorlar." (Şualar, On Beşinci Şuâ)

Buradaki "büyük evliya" ifadesi bir zattan ve şahıstan ziyade, bir vasıf ve sıfatla ilgilidir. Çünkü onu izah eden Altıncı Şua İkinci Sual'deki tahiyyatta geçen âl-i Muhammed (a.s.m.) ve âl-i İbrahim (a.s.) arasındaki farkta bu mevzu sarahaten anlatılıyor. Şöyle ki;

İbrahim (a.s.)’ın âli enbiyadır, Muhammed (a.s.m)’ın âli ise evliyadır.

Dolayısıyla Peygamber Efendimiz (asm)'in nesli genel olarak evliya mertebesinde ve vasfında izah edilmiş ve o makamda devam edeceklerdir. Evliya genel bir tabir olarak âl-i Muhammed (a.s.m)’ın vasfıdır. Bu vasfın içerisine Hz Hasan (r.a) ve Hüseyin (r.a)’ın neslinden gelen bütün hakikat pirleri, şahları ve kutupları girer.

Demek ki "büyük evliya" tabiri Resul-ü Kibriya (asm)'nın sülbünden gelen vazifeli büyük insanlar anlamınadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...