On Birinci Mesele'nin haşiyesinin bir lahikası kısmında "Isparta ve havalisinde bulunan Nur Talebeleri" şeklinde bir imza var. Bu mektubu bir abi yazıp altına Isparta Talebeleri mi yazmışlar yoksa o abi sadece kâtiplik görevini mi görmüş, o abi kimdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımız bu mektup ile ilgili şöyle diyor:

"Haddimden yüz derece ziyade olan bu mektup muhteviyatını tevazu ile reddetmek bir küfran-ı nimet ve umum şâkirtlerin hüsnüzanlarına karşı bir ihanet olması ve aynen kabul etmek bir gurur, bir enaniyet ve benlik bulunması cihetiyle, umum namına Risale-i Nur kâtibinin yazdığı bu uzun mektubu, on üç fıkraları ilave edip, hem bir şükr-ü manevi, hem gururdan, hem küfran-ı nimetten kurtulmak için size bir suretini gönderiyorum ki, Meyvenin On Birinci Meselesi'nin ahirinde 'Risale-i Nur'un Isparta ve civarı talebelerinin bir mektubudur.' diye ilhak edilsin." (Şualar, On Birinci Şua, On Birinci Mesele'nin Haşiyesinin Bir Lahikasıdır.)

Bu cevaptan da anlaşıldığı gibi, Risale-i Nur kâtibinin yazdığı mektup olduğu halde, Üstadımız On Birinci Şua'nın On Birinci Meselesi'nin ahirine alınmasını ve başına da “Risale-i Nur'un Isparta ve civarı talebelerinin bir mektubudur” yazılmasını ve öylece ilhak edilmesini istiyor.

Bu Mektubun sonunda "Isparta ve havalisinde bulunan Nur Talebeleri" imzasını görüyoruz. Fakat bu Mektubun başında, bu Mektubun bir heyet tarafından değil de bir heyeti temsilen bir kişinin yazdığı da şöyle ifade edilmektedir. "Isparta’daki umum Risale-i Nur talebeleri namına Ramazan tebriki münasebetiyle yazılmış ve on üç fıkra ile tâdil edilmiş bir mektuptur."

Bu Mektup'tan evvelki Mektuba bakıldığında yine aynı ifadelerle bir başlık düşüldüğünü görüyoruz. "Risale-i Nur kahramanı Hüsrev’in Meyvenin On Birinci Meselesi münasebetiyle yazdığı mektubun bir parçasıdır."

İlgili Mektub'un içerisinde de yine Hüsrev abinin ismini görüyoruz. Bütün bu delil ve emarelerden anlıyoruz ki, bu mektubu Hüsrev Ağabeyimiz kaleme almış. Üstadımız da bu mektubu Umum Nur talebeleri namına yazılmış olduğundan "Isparta ve havalisinde bulunan Nur Talebeleri" olarak yayınlanmasını emir buyurmuştur, diye anlıyoruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...