On Birinci Meselenin Haşiyesinin Bir Lâhikasında "On üç fıkra ile tâdil edilmiş bir mektuptur." deniliyor. Bu kısmı açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mektubun geneline baktığımız zaman, Üstadımız hangi fıkraları eklediği konusunda bir fikir sahibi olmak mümkün. Mektupta her cümlede Üstada bir övgü var. Peşine Risale Nur talebe ve şakirtleri nazara verilmiş. Kanaatimizce şakirtlerin nazara verildiği kısımlar Üstad tarafından ilave edilmiştir. Üstad bu ilavelerle kendi şahsından ziyade şahs-ı maneviye dikkatleri yönlendirmek istemiştir.

İktiran bahsinde Üstadımızın değindiği gibi, Üstad'a gelen "nimet-i ifade" ile talebelerine gelen "nimet-i istifade" beraber verilmiş. Şimdiye kadar yapılan bütün Nur hizmetini Üstad şahsına münhasır yapmamış, umum Nur talebelerinden müteşekkil bir şahs-ı maneviyenin de hissesi olduğunu her zaman ifade etmiştir.

İşte bu mektupta tespit edebildiğimiz on üç ilave fıkra:

1. ...sadık şakirdlerin himmetiyle...
2. ...şakirdlerin gayretiyle
3. ...Nur talebelerinin sadakatleriyle...
4. ...şakirdlerin iştiyakı ile...
5. ...kardeşlerin tahammülleriyle...
6. ...şakirdlerin ihlası ile...
7. ...şakirdlerinin iştihasıyla...
8. ...şakirdlerinin zekâvetleriyle...
9. ....merhum şakirdlerinin müşahedesiyle ve onlardaki keşfe'l-kubur sahiplerinin görmesiyle...
10. ...Nur şakirdlerinin çok emarelerin ve tecrübelerin ve kanaatlerinin teslimi ile...
11. ...Risale-i Nur Gül Fabrikasının serkâtibi gibi kahraman kardeşlerin ve şakirdlerin fevkalâde gayretleriyle...
12. ...Nur şakirdlerinin elmas kalemleriyle...
13. ...Nur şakirdlerinin gayet ağır müşkülatlar içinde kemal-i metanetle hizmet ve irtibatlarıyla...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...