Block title
Block content

On Birinci Söz'de hayatın gayelerini ifade eden dokuz emirden bahsediyor. Bu emirlerden üçüncüsü ve beşincisi aynı gibi anlaşılıyor. Aralarında ne gibi bir fark vardır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Üçüncüsü: Şu teşhirgâh-ı dünyada, mahlûkat nazarında, esmâ-i İlâhiyenin sana taktıkları garip san'atlarını ve lâtif cilvelerini bilerek hayatınla teşhir ve izhar etmektir."(1)

Şu içinde bulunduğumuz dünya Allah’ın her bir isminden hasıl olan ayrı ayrı sanatların sergilendiği bir sergi salonudur. İnsan ise bu sergi salonunun en donanımlı ve kuşatıcı seyircisidir. Her bir sanatı anlamak ve takdir etmek kabiliyeti insanda mevcuttur. İşte insan bu sergilenen sanatları bilip hayatında da teşhir ve ilan edecek bir misafirdir.

Mesela, bu salonda Allah’ın Adl ismi kendisini sanatları ile sergiliyor. İnsan bu sergilenen adalet manasını burada okuyup, sonra hayatına tatbik ederek bu manayı ilan etmesi en önemli bir vazifesidir.

Bu emirde insan Allah’ın isimlerini ve o isimlerin nakışlarını sair mahlukata arz ediyor. "Mahlukat nazarında" ifadesi bu manaya işaret ediyor. İnsan Allah’ın en muhteşem ve mükemmel sanatı olduğu için hem sair nazarlara hem de İlahi nazara hitap ediyor. 

"Beşincisi: Nasıl bir asker, padişahından aldığı türlü türlü nişanları resmî vakitlerde takıp padişahın nazarında görünmekle onun iltifâtât-ı âsârını gösterdiği gibi, sen dahi esmâ-i İlâhiyenin cilvelerinin sana verdikleri letâif-i insaniye murassaâtıyla bilerek süslenip o Şâhid-i Ezelînin nazar-ı şuhud ve işhâdına görünmektir."(2)

Allah’ın isim ve sıfatlarını üzerimizde amel ve ahlak olarak göstermek demektir. Mesela, hayatımızda adaletli olmamız Adl ismini gösterir, cömert olmamız Allah’ın Cevad ve Kerim isimlerini üzerimizde ilan etmektir. Daha ziyade enfüsi bir ilan manası vardır. Yani insanın iç alemindeki gizli ve mahfi duygularını Allah’a ve onun rızasına göstermek manası ön plandadır, diye anlıyoruz... 

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, On Birinci Söz

(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: On Birinci Söz | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 3907 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...