On Dokuzuncu Mektup'ta geçen, "senet ile anane" arasındaki fark nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Anane: Kelime olarak ağızdan nakledilen söz, haber demektir. Istılahta ise bir haberin veya bir hadis-i şerifin "an filân, an filan" diye râvileri bildirilmek suretiyle nakledilmesidir.

An’aneli Senet: Hadis nakledenlerin veya bir haberi söyleyenlerin, bu haberi kimden kime söylendiğini belli eden "an filan, an filan" diyerek, şahısların isimleriyle beraber rivâyet ve nakledilen kuvvetli ve şüphe götürmeyen sened demektir.

An’ane, rivayet silsilesini izhar ve ilan etmek iken, senet rivayetin sağlamlığını ortaya koyan bir takım delil ve ipuçlarından ibarettir.

Hadislerin senedi, yani sonraki nesillere intikal ettirilmesi yolu, İslam alimlerinin en titiz ve hassas olduğu konulardandır. Bu alanda çok ciddi ilim dalları teşekkül etmiştir. Cerh ve tadil ilmi bunların başında gelir. Yani hadisi rivayet eden şahsın güvenirliğini araştıran özel bir ilim dalıdır. Bu ilim dalı İslam alemine özeldir.

Hadis ilminde çok sağlam ve güvenilir alimler yetişmiştir. Buhari ve Müslim gibi. Bunlar hadisin içine girecek yabani unsurları temizlemekte çok maharet kazanmışlardır. Hadisin sıhhat ve güvenirliğini diline dolayan ahmaklara gereken cevabı çok kati olarak vermişlerdir.

Günümüzde din düşmanları özellikle hadislere saldırıyorlar. Amaçları hadisin itimadını sarsıp, Kur'an’ı anlaşılmaz kılmak ve kendi hevalarına göre yorumlayıp saptırmaktır. Hadis üzerine binlerce teknik çalışmalar yapılmıştır. Her türlü şüphe ve inkarı bertaraf edecek deliller bu eserlerde sunulmuştur. İşte senet terimi hadisin sağlamlığını ortaya koymanın ortak bir dilidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...