Block title
Block content

On Dokuzuncu Mektup'ta; Hz. Peygamber Necaşinin cenaze namazını gıyaben kıldırdığını söylüyor. Peygamberimiz bu haberi bir elçi vasıtasıyla mı öğreniyor, yoksa Allah tarafından ona vahyedildiğinden mi biliyor? Yani gaybî mucize midir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem, nakl-i sahih-i kat'î ile, imana gelen Habeş Meliki olan Necâşî hicretin yedinci senesinde vefat ettiği gün Ashabına haber vermiş, hattâ cenaze namazını kılmış. Bir hafta sonra cevap geldi ki, aynı günde vefat etmiş. Bir hafta sonra cevap geldi ki, aynı günde vefat etmiş."(1) 

Bu hadise Peygamber Efendimiz (asm)'in gayba dair bir mucizesidir. Dolayısı ile ölüm haberini vahiy ile öğreniyor.(2) 

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Beşinci Nükteli İşaret.

(2) bk. Buharî, Cenâiz: 57, Menâkıbü'l-Ensâr: 38; Müslim, Ferâiz: 14; Ebû Dâvud, Cihad: 133; Büyû': 9; Tirmizî, Cenâiz: 69; Nesâî, Cenâiz: 66, 67; İbni Mâce, Sadakat: 9, 13.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Beşinci Nükteli İşaret | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 620 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...