On Dokuzuncu Mektup'ta; Hz. Peygamber Necaşi'nin cenaze namazını gıyaben kıldırdığını söylüyor. Peygamberimiz bu haberi bir elçi vasıtasıyla mı öğreniyor, yoksa Allah tarafından ona vahyedildiğinden mi biliyor? Yani gaybi mucize midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem, nakl-i sahih-i kati ile imana gelen Habeş Meliki olan Necâşî hicretin yedinci senesinde vefat ettiği gün ashabına haber vermiş, hatta cenaze namazını kılmış. Bir hafta sonra cevap geldi ki, aynı günde vefat etmiş. "(1)

Bu hadise Peygamber Efendimiz (asm)'in gayba dair bir mucizesidir. Dolayısı ile vefat haberini aynı anda vahiy ile öğreniyor.(2) Vefat ettiği aynı anda birisinin ona haber vermesi normal şartlarda mümkün olmadığı için, mucize eseri olduğu ortaya çıkıyor. Medine ile Habeşistan arası, araba ile yaklaşık 94 saat tutuyor.

Dipnotlar:

1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Beşinci Nükteli İşaret.
2) bk. Buharî, Cenâiz: 57, Menâkıbü'l-Ensâr: 38; Müslim, Ferâiz: 14; Ebû Dâvud, Cihad: 133; Büyû': 9; Tirmizî, Cenâiz: 69; Nesâî, Cenâiz: 66, 67; İbni Mâce, Sadakat: 9, 13.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...