Block title
Block content

On Dördüncü Söz'ün başında, hadislerin yüksek hakikatlerini anlama noktasında bir basamak olacağından bahsediliyor. Fakat devamı ile bu başlık arasında bağlantı kuramadım?..

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

On Dördüncü Söz'de genel hatları ile; anlaşılmasında güçlük çekilen bazı âyet ve hadislerin manası izah ediliyor: Yer ve göklerin altı günde yaratılışı; yaş ve kuru her şeyin bir kitapta yazılmış olması; kırk bin başlı melek; Allah'ın bir tek emirle her şeyi yaratması gibi.

On Dördüncü Söz'ün tamamına dikkat ile bakıldığında, ayet ve hadisleri anlama noktasından çok ip uçlarının ve metotların öğretildiğini görüyoruz. Mesela "Altı günde gökleri ve yerleri yarattık." ayetindeki “altı gün” kavramının sadece dünyanın gün kavramı ile kayıtlı ve sınırlı olmadığını, bunun dışında büyük gezegen ve galaksilerin dünya günü ile elli bin sene değerinde günlerinin olduğunu anlıyoruz. Böylelikle fen ilimlerinin ifade ettiği uzun süreli yaratılma sürecinin ayet ile çelişmediğini anlıyoruz vs. Diğerlerini de buna kıyas edebiliriz. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: On Dördüncü Söz | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2635 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...