"On Sekiz Recep tarihli, Otuz Birinci Mektubun Birinci, İkinci Lem’alarıyla Yirmi Dokuzuncu Mektubun Birinci Remzinin Birinci Makamını, Şaban’ın birinci günü, yani yazıldığından on üç gün sonra aldım." izah eder misiniz, üç risale aynı günde mi yazıldı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"On Sekiz Recep tarihli, Otuz Birinci Mektubun Birinci, İkinci Lem’alarıyla Yirmi Dokuzuncu Mektubun Birinci Remzinin Birinci Makamını, Şaban’ın birinci günü, yani yazıldığından on üç gün sonra aldım. Demek oluyor ki, Receb’in on sekiz rakamına, on üç daha ilâve ederek, mübarek mektubun numarasını teyid etmek gibi, gaybî bir işaret ibraz edilmiş oluyor."(1)

Evet, metinden mezkûr üç risalenin Receb'in on sekizinde yazıldığı anlaşılıyor.

18 Receb'de yazılmış olan üç eser, Hulusi Ağabey'in eline 13 gün sonra gelmiştir. Burada 18 Receb'de yazılan Otuz Birinci Mektub'un Birinci ve İkinci Lem'aları ile Yirmi Dokuzuncu Mektub'un Birinci Remzi olan üç eserin eline 13 gün sonra ulaşması ile tevafuklara işaret edilmektedir. Yazıldığı tarih 18 Receb, eline 13 gün sonra yani 1 Şabanda ulaşıyor.

Dolayısıyla 18+13=31 (Burası aynı zamanda Otuz Birinci Mektup olan Lem'aların yazılmaya başlanmasına tevafuktur.)

Bu eserlerin 1 Şaban'da ulaşması da Lem'aların fatihası olan Birinci ve İkinci Lem'alar ile Yirmi Dokuzuncu Mektub'un Birinci Remzinin Birinci Makamının(*) Merhum Hulusi Ağabey'in eline ulaşmasına tevafukuna işaret etmektedir.

Dipnotlar:

(1) bk. Barla Lahikası, 172. Mektup.
(*) Yirmi Dokuzuncu Mektub'un Birinci Risalesinin "Kur’ân-ı Hakîmin esrarı bilinmiyor; müfessirler hakikatini anlamamışlar” bahsinin işlendiği Birinci Nükte'dir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...