On Üçüncü Lem'ada ifadesi bulunan, "Kuvve-i vahime"mizi nasıl kontrol altına alabiliriz; yöntemi nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kuvve-i vahime, yani vehim kuvveti, kalbin bir köşesinde bulunan, sürekli şeytan veya şeytan gibi şerlileri dinleyen bir aleti vesvesedir. Şeytanın işlettirdiği bir cihazdır. Şeytan bir dil ise, vehim kuvveti bir kulak gibidir ve sürekli onu dinler, ona yardımcı olur. Şeytan bu vehim cihazını, insanları yoldan ve haktan saptırmak için sürekli işlettirir. Hakikatta olmayan bir şeyi varmış gibi gösterir, insanı yanıltmaya çalışır, insanı sürekli taciz eder.

Vehimden gelen çirkin ve kötü düşüncelerin şeriatça bir hükmü yoktur. Yani kul mesul değildir. Bu hakikati Üstad Hazretleri şu şekilde tasvir ediyor:

"Tahayyül-ü küfür, küfür olmadığı gibi, tevehhüm-ü küfür dahi küfür değildir. Tasavvur-u dalâlet, dalâlet olmadığı gibi, tefekkür-ü dalâlet dahi dalâlet değildir. Çünkü hem tahayyül, hem tevehhüm, hem tasavvur, hem tefekkür, tasdik-i aklîden ve iz'ân-ı kalbîden ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler. Cüz-ü ihtiyariyeyi pek dinlemiyorlar. Teklif-i dinî altına çok giremiyorlar. Tasdik ve iz'an öyle değiller. Bir mizana tâbidirler.”(1)

Bu vehim kuvvetini kontrol altına almaktan maksat, şayet tamamen susturmak ya da fıtrattan söküp atmak şeklinde anlarsak, bu imkansızdır. Zira bu gibi cihazlar insanın manevi sahada terakki etmesi için imtihan gereği insana musallat edilmişler. Öyle ise bu gibi cihazlar ölene kadar insana eşlik edecekler. Bu gibi cihazları idare altına almak, onların mahiyetini bilmek ve şeriatça hükümsüz olduklarını bilmek ile mümkündür. Üstad Hazretleri bu çözümü şu şekilde özetliyor:

"EY MARAZ-I VESVESE İLE MÜPTELÂ! Biliyor musun, vesvesen neye benzer? Musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer; ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür; küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder; havf etmezsen hafif olur, mahfî kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir; mahiyetini bilsen, onu tanısan, gider."

"Öyleyse, şu musibetli vesvesenin aksâm-ı kesiresinden kesîrü'l-vuku olan yalnız beş vechini beyan edeceğim; belki sana ve bana şifa olur. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki, cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. Tanımazsan gelir, tanısan gider."(2)

Özet olarak, vehim kuvvetini kontrol altına almak; onun mahiyetini bilmekle mümkündür ki, Risale-i Nurlar bu gibi kuvvelerin mahiyetini ve kurtulma yollarını çok güzelce izah etmiştir.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Birinci Söz, İkinci Makam.
(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...