On Üçüncü Reşhada geçen: "Arz üstünde durup, Arş-ı Âzama müteveccihen el kaldırıp dua eden,.." cümlesindeki, "Arş-ı azama müteveccihen el kaldırmak" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Namazda Kâbe’ye teveccüh etmek gibi, duada arşa müteveccih olmak da, esasında, Cenab-ı Hakk’a yalvarmak, arzu ve ihtiyaçlarımızı O’nun rahmetinden beklemek demektir.

Arş-ı azam, bütün varlık âlemini kaplar; emir âleminin merkezi olup “İlâhî emirlerin meleklere ilk tebliğ edildiği makam” olarak tarif edilir. Madde âlemi, kürside son bulur. Kürsi bütün kâinatı ihata etmiştir. Arşın kürsiyi ihata etmesi ise, atmosferin dünyayı kaplaması gibi maddi bir kaplama değildir.

Üstat Hazretleri “Kalb de bir arştır.” buyurmakla, bunun manevî olduğuna da işaret etmiş oluyor. Emir aleminden olan insan ruhu, kendisinde bulunan hayat sıfatı ile bedenin içini ve dışını tamamen ihata etmiştir. Keza, insan kalbindeki sevgi sıfatı da bütün bedeni manen kaplamış gibidir. Yâni, insan bu sıfatla hem gözünü ve kulağını sever, hem de ciğerini ve böbreğini...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...