On Üçüncü Şua'da bir mektupta bahsi geçen "Hizbü'l-Masun" hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam alimleri duayı beş kısma ayırmıştır:

1. Tövbe ve istiğfarda bulunmak;
2. Allah’ı tesbih, tahmid, tekbir ve tehlil ile zikretmek;
3.
Peygamberimize (asm) salavat getirmek;
4.
Şeytandan, nefisten, ehl-i dalaletten, cehennemden ve her türlü tehlikeden Allah’a sığınmak;
5. Dünya ve ahirete ait hayırlı şeyleri ve cenneti Allah’tan istemektir.

Bu beş şıkka ayırdıkları duaları da Kur’an-ı Kerim'den ve Peygamberimiz (asm)'in dualarından derleyerek hizipler oluşturmuşlardır. Hatta bu beş kısmın içinde bulunduğu “virdler” oluşturmuşlardır. Bu duaları da günün ve haftanın belli vakitlerine ve namazların önünde ve arkasında okunacak şekilde bir araya getirmişlerdir. Bunlara “evrad” ve “hizb”ler denmektedir.

“Hizbu’l-Masun” da bu hiziplerden biridir. Ehl-i dalaletten, haset ve fesattan, nefis ve şeytandan ve en mühimi cehennem azabından Allah’a sığınmak amacı ile her nevi tehlikeden korunma amaçlı olarak okunan dualardır.

Üstad Hazretlerinin namaz tesbihatında sabah ve akşam okuduğu ve okumasını istediği “Allahümme ecirnâ mine’n-nâr” ile başlayan dua bir “Hizbu’l-Masun” sayılır. Bu, Peygamberimiz (asm)'den ayrı ayrı gelen çok değerli bir Allah’a iltica duasıdır ki, içinde her türlü şerden Allah’a sığınma mevcuttur. Üstad Hazretleri bunu derleyerek bir araya getirmiştir. Sabah ve akşam okumaya devam edeni Allah kesinlikle bu şerlerden ve cehennemden korur.

Tercümesi ile beraber olan namaz tesbihatına bakanlar, bu dua ile nelerden Allah’a sığındığını görür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...