"Önce takva ile seyyiattan temizlenir, sonra iman ile süslenir." cümlesini anlamadım, önce iman sonra takva olması gerekmez mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bunların biri tahliye تَخْلِيَه diğeri tahliye تَحْلِيَه ’dir.

Tahliye,
تَخْلِيَه tathir etmek ve temizlemektir."

"Tahliye
تَحْلِيَه ise, tezyin etmek ve süslendirmek mânâsınadır. Bunlar birbiriyle arkadaş olup, burada olduğu gibi, daima birbirini takip ediyorlar. Onun için kalb, takvâ ile seyyiattan temizlenir temizlenmez, hemen onun ardında imanla tezyin edilmiş ve süslendirilmiştir."

"Kur’ân-ı Kerim, takvâyı üç mertebesiyle zikretmiştir:

Birincisi, şirki terk,

İkincisi, maâsiyi terk,

Üçüncüsü, mâsivâullahı terk etmektir."

"Tahliye
تَحْلِيَه ise, hasenat ile olur. Hasenat da, ya kalble olur veya kalıp ve bedenle olur veyahut mal ile olur."

"A’mâl-i kalbînin şemsi, imandır.

A’mâl-i bedeniyenin fihristesi, namazdır.

A’mâl-i mâliyenin kutbu, zekâttır."
(1)

Buradaki tathir etmek ve temizlemek; kalbin şirk ve küfürden arındırılması anlamındadır. Malum iki zıt bir arada olmaz, kalbe imanın yerleşmesi için öncelikle küfür ve şirkin tahliye edilmesi gerekiyor ki; takva bu anlamda kullanılmıştır.

Takvanın üç mertebesi zaten konunun devamında izah ediliyor. Takvanın birinci ve en önemli mana ve mertebesi; kalbi şirk ve küfürden temizlemektir, ondan sonra tevhid ve iman geliyor. Buradaki hiyerarşi bu şekilde tarif ediliyor, yoksa bizim klasik manada anladığımız gibi; takva günah ve masivadan arınmak anlamında kullanılmıyor. En büyük seyyiat yani günah; şirk ve küfürdür, öncelikle bunların takva ile imhası lazımdır, ondan sonra iman kalbi tezyin edip süslendiriyor.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, Âyet: 3

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...