"Ondaki zarar ve menfaati, o vaziyet şarktan, Bahr-i Muhit'ten sana göndermez." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“...Ondaki zarar ve menfaati, o vaziyet şarktan, Bahr-i Muhit'ten sana göndermez. Senden sana daha yakın ve senin kalbin Onun tasarrufunda ve senin cismin Onun tedbir ve icadında olan bir Zât-ı Akdes'in rububiyetini ve hikmetini nazara almayıp, tâ dünyanın nihayetinden zarar ve menfaati beklemek ne derece divanelik olduğu tarif edilmez."(1)

Dünya içindeki hiçbir sebep kendi başına ve gerçek anlamda sana bana zarar veremez, fayda da sağlayamaz.

Mesela, dünyanın en doğusunda olan bir sebebin en batısında olan bir şeye kendi güç ve kuvveti ile zarar ya da fayda vermesi mümkün değildir. Ya da okyanusun ortasından uzak bir mesafede bulunan birisine fayda ya da yarar sağlaması mümkün değildir.

Yani zarar ve fayda Allah’ın elinde ve Onun tasarrufundadır. Zarar ve faydayı sebeplerden bilmek bir cihetle şirktir. Zât-ı Akdes'in rububiyetini ve hikmetini nazara almayıp, tâ dünyanın uzak bir köşesindeki sebepten zarar ve menfaati beklemek ne derece divanelik olduğu tarif edilmez.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Kat’iyen biliniz ki, insanın, çok mu’cizatlı hilkatine merak etmeyip, dikkat etmeyerek iki başlı veya üç ayaklı bir insan görse kemâl-i merakla temâşâsına daldığı gibi..." Devamıyla izah eder misiniz?

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, 30. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...